Panorama 40 - Politica de coeziune 2014-2020 Investiţii în regiunile Europei

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 21/12/2011

În luna octombrie, Comisia şi-a prezentat propunerile privind politica de coeziune post-2013. În această ediţie a revistei Panorama, vă oferim o trecere în revistă a propunerilor, precum şi comentarii ale unora dintre principalele părţi interesate.

Această nouă abordare a politicii de coeziune survine într-un moment în care creşterea economică este extrem de necesară în toate statele membre ale UE. Mai mult decât oricând, Europa trebuie să realizeze investiţiile necesare la toate nivelurile, care vor contribui la activarea potenţialului său economic şi la crearea de locuri de muncă.

Politica de coeziune gestionează peste 350 de miliarde de euro – o treime din bugetul total al UE – şi ar trebui, în opinia noastră, să devină un instrument important pentru îndeplinirea acestui angajament.

Publications