Fondurile Structurale și de Investiții Europene 2014-2020: texte oficiale și comentarii

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 30/11/2015

În prezent, există un singur set de norme de reglementare a celor cinci fonduri structurale și de investiții ale UE (fondurile ESI). Aceste norme au scopul de a stabili o legătură clară cu strategia Europa 2020 pentru stimularea creșterii inteligente, durabile și favorabile incluziunii în UE, de a îmbunătăți coordonarea, de a asigura consecvența punerii în aplicare și de a simplifica la maximum accesarea fondurilor ESI de către beneficiarii potențiali.

Perioada de programare 2014-2020 a introdus un cadru legislativ nou pentru cele cinci fonduri, care intră în sfera politicii de coeziune, a politicii agricole comune și a politicii comune în domeniul pescuitului de la nivelul UE. 

Cele cinci fonduri ESI sunt:

  • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR);
  • Fondul social european (FSE);
  • Fondul de coeziune;
  • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR);
  • Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM).
More information :

Regulamentele privind fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020

Publications