Orientări pentru statele membre cu privire la strategia de audit

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 27/08/2015

Obiectivul prezentului document este de a oferi orientări autorității de audit responsabile pentru pregătirea strategiei de audit (denumită în continuare „strategia”), în conformitate cu articolul 127 alineatul (4) din RDC. Prezentele orientări se aplică fondurilor ESI, cu excepția FEADR, și urmează structura modelului de strategie de audit definit în anexa VII la CIR.

Prezentele orientări stabilesc recomandările Comisiei pentru diferitele secțiuni ale strategiei. Acestea rezultă nu numai din dispozițiile menționate mai sus, ci și din experiența Comisiei cu privire la strategiile de audit din perioada de programare anterioară, din cele mai bune practici și din standardele de audit existente acceptate pe plan internațional.

Strategia constituie o piatră de temelie în modelul de asigurare pentru fondurile ESI (cu excepția FEADR), fiind un document de planificare care stabilește metodologia de audit, metoda de eșantionare pentru auditurile operațiunilor și planificarea auditurilor în raport cu primele trei exerciții contabile, și trebuie să fie actualizată anual începând din 2016 și până în 2024 inclusiv.

 

More information :

Guidance on European Structural and Investment Funds 2014-2020

Publications