Orientări pentru Comisie și statele membre privind o metodologie comună pentru evaluarea sistemelor de management și control din statele membre

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 18/12/2014

Obiectivul prezentelor orientări este de a furniza un instrument practic pentru a îi ajuta pe auditori să evalueze funcționarea SGC instituit de statele membre în privința programelor FSIE (cu excepția FEADR).

Acestea se bazează pe orientările în vigoare pentru perioada 2007-2013 și concluziile unui grup de lucru alcătuit din personal selectat din serviciile de audit ale Direcției Generale pentru Politică Regională și Urbană, ale Direcției Generale pentru Ocuparea Forței de Muncă, Afaceri Sociale și Incluziune și ale Direcției Generale pentru Afaceri Maritime și Pescuit din cadrul Comisiei, pentru a stabili un cadru de referință în ceea ce privește:

  • explicarea cerințelor cheie care trebuie să fie utilizate (a se vedea RDC și RD);
  • explicarea criteriilor de evaluare care trebuie să fie utilizate, pentru fiecare cerință cheie;
  • oferirea de orientări pentru stabilirea concluziilor pentru fiecare cerință cheie și în funcție de fiecare autoritate;
  • oferirea de orientări pentru stabilirea unei concluzii generale cu privire la SGC (sau o parte a sistemului) aplicat unui program sau grup de programe, luând în considerare orice factori atenuanți existenți sau orice controale compensatorii existente.

Prin urmare, orientările se adresează în primul rând direcțiilor de audit din cadrul serviciilor sus-menționate ale Comisiei și AA, în scopul asigurării obiectivității, consecvenței și transparenței procesului de evaluare a conformității sistemelor de gestiune și de control cu cerințele cheie de reglementare. „Etapele evaluării” descrise în prezenta notă orientativă prevăd metodologia care trebuie să fie utilizată la efectuarea auditurilor sistemelor. AA trebuie să utilizeze prezenta notă orientativă în auditurile de sistem pe care le efectuează în cadrul AG, AC și OI sau atunci când supraveghează activitatea altor organisme de audit implicate, în scopul de a asigura armonizarea rezultatelor auditurilor și pentru ca fiecare auditor din diferite părți ale lanțului de control să se poată baza pe munca celorlalți.

Publications