Orientari pentru stabilirea corectiilor financiare care trebuie aplicate cheltuielilor cofinantate din fondurile structurale si fondul de coeziune în caz de nerespectare a normelor în materie de contracte de achizitii publice

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 29/11/2007

Prezenta notă are ca obiectiv trasarea de orientări pentru stabilirea corecţiilor financiare care trebuie aplicate abaterilor detectate în aplicarea reglementărilor comunitare privind procedurile de atribuire a contractelor de achiziţii publice cofinanţate din fondurile structurale şi Fondul de Coeziune în perioadele de programare 2000-2006 şi 2007-2013.

Publications