9 moduri în care Politica de Coeziune deservește Europa: principalele rezultate din 2007-2013

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 07/10/2016

Politica de coeziune 2007-2013 a fost implementată într-o perioadă plină de provocări. Europa a fost afectată de criza economică și financiară, care a limitat investițiile publice – fondurile politicii de coeziune devenind cu atât mai importante pentru creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

Conform evaluării realizate de un expert independent a fondurilor din perioada 2007-2013, investițiile politicii de coeziune au avut rezultate pozitive și
tangibile, care au variat de la crearea de locuri de muncă la un impact pozitiv asupra disparităților regionale și la creșterea PIB-ului.

More information :

Evaluations of the 2007-2013 programming period

Publications