8-lea raport privind coeziunea: Coeziunea în Europa în perspectiva anului 2050

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 08/02/2022

Pe baza analizei din cel de-al 8-lea raport privind coeziunea, această comunicare prezintă principalele modificări la nivelul disparităților teritoriale din ultimul deceniu și modul în care politicile au afectat aceste disparități. Comunicarea subliniază potențialul tranziției verzi și al tranziției digitale ca noi factori determinanți ai creșterii în UE, dar susține că, în lipsa unor măsuri de politică adecvate, pot apărea noi disparități economice, sociale și teritoriale. La final, aceasta lansează un proces de reflecție cu privire la modul în care politica de coeziune ar trebui să evolueze pentru a răspunde acestor provocări și, în special, cu privire la modul în care se poate asigura că abordările localizate, pe mai multe niveluri și bazate pe parteneriat continuă să îmbunătățească coeziunea, valorificând totodată sinergiile și integrând obiectivele coeziunii în alte politici și instrumente.

More information :

Eighth Report on Economic, Social and Territorial Cohesion 

Publications