Verificare ex post a adiționalității 2007-2013

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2007-2013
Date : 23/03/2017

Adiționalitatea este un principiu al politicii de coeziune a Uniunii Europene care are scopul de a garanta că fondurile structurale 1 completează cheltuielile publice asimilabile ale unui stat membru fără a se substitui acestora.

Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului prevede că Comisia ar trebui să procedeze la o verificare cu privire la adiționalitate pentru obiectivul de convergență, în cooperare cu fiecare stat membru în cauză până la sfârșitul anului 2016 și ar trebui să publice rezultatele acestui exercițiu. Deși, conform reglementărilor, Croația dispune de un an suplimentar pentru acest proces de verificare, autoritățile croate au decis să transmită întreaga documentație cu un an mai devreme.

Prin urmare, prezentul raport încheie verificarea adiționalității pentru perioada de programare 2007-2013, în urma verificărilor ex ante și la jumătatea perioadei, efectuate în 2007 și, respectiv, în 2011-2012.

Publications