Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 20/09/2017

Uniunea Europeană are 40 de regiuni frontaliere terestre interne, reprezentând 40 % din teritoriul Uniunii și aproape 30 % din populația UE. Cu toate acestea, regiunile frontaliere au, în general, rezultate mai puțin bune din punct de vedere economic decât alte regiuni din cadrul unui stat membru. Accesul la serviciile publice, cum ar fi spitalele și universitățile, se face, în general, la un nivel mai scăzut în regiunile frontaliere. Cetățenii, întreprinderile și autoritățile publice din regiunile frontaliere se confruntă cu dificultăți specifice în încercarea de a naviga între diferitele sisteme administrative și juridice. Este nevoie și de alte măsuri, pe lângă finanțarea europeană , întrucât aceste dificultăți nu pot fi soluționate doar prin finanțare și investiții. Pentru a aborda aceste dificultăți și a propune o serie de măsuri concrete noi, Comisia a adoptat, la 20 septembrie 2017, comunicarea intitulată „Stimularea creșterii economice și a coeziunii în regiunile frontaliere ale UE”.

Comunicarea evidențiază modalitățile prin care UE și statele sale membre pot reduce complexitatea, durata și costurile interacțiunilor transfrontaliere și pot promova utilizarea în comun a serviciilor de-a lungul frontierelor interne. Comunicarea analizează aspectele care trebuie îmbunătățite pentru a se asigura că cetățenii pot beneficia pe deplin de oportunitățile oferite de o parte și de alta a frontierei. De asemenea, documentul este menit a contribui la procesul de reflecție demarat odată cu „Cartea albă privind viitorul Europei”, propunând măsuri și formulând recomandări menite să simplifice procedurile prin care regiunile frontaliere terestre interne cooperează, să contribuie la reducerea obstacolelor frontaliere și să ajute cetățenii și întreprinderile frontaliere să utilizeze întregul potențial al acestor regiuni.

Comunicarea propune un set de acțiuni pentru a spori competitivitatea și coeziunea regiunilor frontaliere, în special prin abordarea unora dintre barierele juridice și administrative care îngreunează în prezent o cooperare și o interacțiune mai strânse. Punerea în aplicare a acestor acțiuni va fi facilitată de crearea unui „punct de contact frontalier” în cadrul Comisiei, care reunește experți ai Comisiei în probleme transfrontaliere și care va oferi consultanță autorităților naționale și regionale pentru remedierea obstacolelor juridice și administrative frontaliere.

Efectele pozitive ale reducerii obstacolelor transfrontaliere vor contribui atât la dezvoltarea socioeconomică, cât și la integrarea regiunilor frontaliere. Comisia joacă un rol important în acest proces, propunând legislație sau mecanisme de finanțare sau sprijinind statele membre și regiunile să înțeleagă mai bine provocările și să elaboreze aranjamente operative, în special prin promovarea schimbului de informații și evidențierea bunelor practici în regiunile frontaliere.

Comunicarea este însoțită de un document de lucru al serviciilor Comisiei care prezintă conceptele-cheie și procesul de elaborare, demarat în 2015 odată cu inițiativa de „analiză transfrontalieră”. De asemenea, documentul oferă informații suplimentare privind dificultățile juridice și administrative cu care se confruntă regiunile frontaliere ale UE, alături de impactul societal al acestora, și susține acțiunile propuse de Comisie în cadrul comunicării cu o analiză mai amănunțită și exemple concrete.

Pentru a marca adoptarea acestei comunicări, va avea loc un eveniment de lansare la Bruxelles, în 20‑21 septembrie. De asemenea, în perioada octombrie 2017-februarie 2018, se vor organiza trei evenimente similare în afara Bruxelles-ului, la Mérida (Spania), la Copenhaga (Danemarca) și la Bratislava (Slovacia).

 

More information :

Cross-border review

Publications