COMUNICARE privind strategia Uniunii Europene pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 17/06/2014

Prezenta comunicare stabilește nevoile și potențialul de creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice. Ea furnizează un cadru pentru o strategie macroregională coerentă și un plan de acțiune în vederea abordării respectivelor provocări și oportunități prin cooperarea între țările participante.

Regiunea este o zonă funcțională determinată în principal de bazinul Mărilor Adriatică și Ionică. Întrucât regiunea acoperă și o suprafață terestră importantă, zonele marine, de coastă și terestre sunt considerate a fi sisteme interconectate. Cu o circulație intensificată a mărfurilor, a serviciilor și a persoanelor datorată aderării Croației la UE și cu perspectiva aderării la UE și a altor țări din regiune, hinterlandurile porturilor joacă un rol de primă importanță. De asemenea, atenția acordată legăturilor dintre uscat și mare evidențiază impactul activităților terestre nesustenabile asupra zonelor de coastă și a ecosistemelor marine.

Cămin pentru peste 70 de milioane de oameni, regiunea joacă un rol esențial în consolidarea continuității geografice în Europa. Strategia se bazează pe Inițiativa adriatico-ionică1, care vizează opt țări. La aceasta este anexată o hartă. Strategia rămâne deschisă pentru alți parteneri din regiune.

More information :

EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region

Publications