Manifestul tinerilor pentru tineri în vederea conturării politicii de cooperare europene

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Maltese Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period :
Date : 16/10/2020

Implicarea tinerilor europeni în viitorul cooperării teritoriale europene

Fiind una dintre principalele trei teme ale campaniei ce marchează 30 de ani de existență a Interreg, tema „tineretul” își propune să arate că, deși tinerii fac deja parte din cooperarea teritorială europeană (CTE), sunt încă multe lucruri care pot fi și ar trebui făcute. Cum? Adunând ideile și dorințele tinerilor cu privire la modalitățile de îmbunătățire a cooperării teritoriale în viitor, pentru ca tinerele generații să se facă auzite de cei mai importanți factori de decizie din UE.

Acest exercițiu democratic orientat spre tineret în 2020 este de actualitate nu doar prin prisma campaniei aniversare de 30 de ani de existență a Interreg, ci și pentru că 2020 este un an marcat de schimbări de politică între două perioade bugetare ale UE, și anume 2014-2020 și 2021-2027. Prin urmare, anul 2020 este momentul cel mai oportun pentru a exprima opinii care să influențeze procesul de elaborare a politicilor Interreg și punerea sa în aplicare pe bază de proiecte.

Acest manifest prezintă ideile tinerilor cu privire la Interreg și în special la modul în care programul poate fi adaptat pentru a răspunde mai bine așteptărilor lor. Manifestul se adresează în principal responsabililor de elaborarea politicilor la nivelul UE, național, regional și local, precum și autorităților de management al Interreg și beneficiarilor proiectelor, organizațiilor interesate de elaborarea politicii de coeziune a UE, în special Interreg, de tineret, de implicarea cetățenilor și de participarea democratică. Ideile prezentate aici au fost colectate de personalul Comisiei Europene prin anchete specifice, sondaje de opinie și discuții de grup online cu tineri din întreaga Europă (UE, regiunile ultraperiferice și țările învecinate).

Comisarul UE pentru coeziune și reforme, Elisa Ferreira, și Președinția germană a Consiliului UE vor primi manifestul la 15 octombrie 2020 în cadrul evenimentului anual Interreg, în timpul dialogului dedicat tineretului, în prezența unora dintre tinerii care și-au adus contribuția la acesta. Obiectivul este de a dezbate și de a asculta reacțiile la acest manifest ale celor mai importanți factori de decizie din UE.

More information :

Interreg 30 Years

Publications