Direcţionarea investiţiilor către priorităţile cheie de creştere: Sprijinirea trecerii la o economie cu emisii reduse de carbon

Alte instrumente

 
Available languages : Bulgarian Czech Danish German Estonian Greek English Spanish French Croatian Italian Latvian Lithuanian Hungarian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Finnish Swedish
Period : 2014-2020
Date : 15/11/2013

De ce să investim în trecerea la o economie cu emisii reduse de carbon?

Prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor climatice şi energetice ale UE se reduce dependenţa noastră energetică

  • Până în 2020:
    • reducerea cu 20 % a emisiilor de gaze cu efect de seră;
    • creşterea eficienţei energetice cu 20 %; şi
    • generarea din surse regenerabile a cel puţin 20 % din energia consumată.
  • Până în 2050:
    • reducerea emisiilor de carbon cu 85-90 %.

Îndeplinirea acestor obiective va conduce la apariţia de noi oportunităţi de dezvoltare economică prin extinderea activităţilor antreprenoriale şi de cercetare în domeniul tehnologiilor cu emisii reduse de carbon şi prin crearea de noi locuri de muncă ecologice.

Publications