Regulamentele privind fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020

Articolul 174 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevede că, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, Uniunea urmărește reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare a diferitelor regiuni și a rămânerii în urmă a regiunilor sau insulelor defavorizate, precum și că se acordă o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială, și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent.

Alte instrumente

 

Fondurile Structurale și de Investiții Europene 2014-2020: texte oficiale și comentarii ro pdf

 

Regulamentele următoare au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (Eur-Lex). Linkul spre Eur-Lex vă oferă acces la o descriere bibliografică; aceasta conţine întregul text, erata şi anexele (dacă există) şi toate celelalte informaţii utile, cum ar fi informaţiile privind procedura şi relaţia dintre documente.

Regio WikiPe lângă posibilitatea de a descărca textul integral al actelor legislative de pe InfoRegio, acum aveți și opțiunea de a accesa o bază de date interactivă cu texte legislative și documente explicative, numită Baza de date publică a cadrului de reglementare. Cu ajutorul acesteia puteți parcurge în mod dinamic legislația primară, legislația secundară și notele explicative. Vă rugăm să rețineți că acest instrument nou este disponibil numai pentru textul în limba engleză.

Pentru a accesa această aplicație vi se va solicita să vă înregistrați mai întâi. Acest proces intuitiv este foarte ușor și rapid.

Regulamentul privind dispoziţiile commune (RDC)

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Pentru a consulta cea mai recentă versiune consolidată, accesați linkul de mai sus (în tabul „Informațiii despre document”, sub secțiunea „Toate versiunile consolidate”). Vă rugăm să rețineți că versiunile consolidate sunt instrumente de documentare și nu au efect juridic.

A se vedea și declarațiile adiționale publicate în Jurnalul Oficial.

Regulamentul FEDR

Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de dezvoltare regională și dispozițiile specifice aplicabile obiectivului referitor la investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1080/2006

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

A se vedea și declarațiile adiționale publicate în Jurnalul Oficial.

Regulamentul FSE

Regulamentul (UE) nr. 1304/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul social european și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1081/2006 al Consiliului

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul CTE

Regulamentul (UE) nr. 1299/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind dispoziții specifice pentru sprijinul din partea Fondului european de dezvoltare regională pentru obiectivul de cooperare teritorială europe

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul GECT

Regulamentul (UE) nr. 1302/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1082/2006 privind o grupare europeană de cooperare teritorială (GECT) în ceea ce privește clarificarea, simplificarea și îmbunătățirea constituirii și funcționării unor astfel de grupări

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul privind Fondul de coeziune

Regulamentul (UE) nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul FEADR

Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex

Regulamentul FEPAM

Regulamentul (UE) nr. 508/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 2328/2003, (CE) nr. 861/2006, (CE) nr. 1198/2006 și (CE) nr. 791/2007 ale Consiliului și a Regulamentului (UE) nr. 1255/2011 al Parlamentului European și al Consiliului

Textul complet al regulamentului pe Eur-Lex