JEREMIE: Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi IMM-uri

Alte instrumente

 

JEREMIE - Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi IMM-uri - este o iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată împreună cu Fondul European de Investiţii. Această iniţiativă promovează utilizarea instrumentelor de inginerie financiară pentru a spori accesul IMM-urilor la finanţare prin intervenţii din fondurile structurale.

Ţările UE pot folosi o parte a sumelor care le sunt alocate din fondurile structurale europene pentru a investi în instrumente reînnoibile, precum capitalul de risc, creditele sau fondurile de garanţii.

Aceste fonduri pot sprijini:

 • crearea unor companii noi sau extinderea celor existente;
 • accesul întreprinderilor (în special al IMM-urilor) la capital de investiţii pentru modernizarea şi diversificarea activităţilor lor, dezvoltarea de produse noi, asigurarea şi extinderea accesului pe piaţă;
 • cercetare şi dezvoltare pentru afaceri, transfer tehnologic, inovaţie şi antreprenoriat;
 • modernizarea tehnologică a structurilor de producţie pentru a contribui la atingerea obiectivelor unei economii cu emisii de carbon scăzute;
 • investiţii productive care creează şi salvgardează locurile de muncă durabile.

Contribuţiile din partea Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR) sunt alocate pentru fonduri de credit, garanţii sau capital de risc, pentru a investi în întreprinderi. Aceste investiţii pot lua forma capitalului, a unor împrumuturi şi/sau garanţii.

Profiturile din investiţii sunt reinvestite în întreprinderi. În acest fel, o grupare de fonduri poate fi reutilizată de mai multe ori, reciclându-se fondurile publice, sprijinindu-se capitalul şi sporindu-se caracterul durabil şi impactul resurselor publice alocate IMM-urilor.

Ca alternativă, autorităţile de management pot decide să canalizeze resurse din partea programului folosind fondurile de holding (FH), care sunt înfiinţate în scopul de a investi în mai multe fonduri de investiţii. Acest lucru nu este obligatoriu, dar el oferă avantajul de a permite autorităţilor de management să delege către experţi profesionişti unele dintre sarcinile necesare pentru implementarea JEREMIE.

 • Caracterul durabil - Instrumentele de inginerie financiară sunt bazate pe asigurarea unei asistenţe returnabile din fondurile structurale pentru investiţii, care ar trebui să genereze profit şi să returneze astfel banii investitorilor. Aceasta este o alternativă mai durabilă la asistenţa oferită în mod tradiţional prin granturi.
 • Susţinere - prin combinarea fondurilor structurale cu surse de investiţii complementare, se vor impulsiona resursele şi vor fi sprijinite mai multe întreprinderi.
 • Flexibilitate - JEREMIE oferă flexibilitate, atât din punctul de vedere al structurii, cât şi din cel al utilizării fondurilor, fie prin investiţii de capital, fie de tip credit sau garanţie, care pot fi adaptate la cerinţele specifice ale anumitor ţări şi regiuni.
 • Cunoştinţe expert - JEREMIE permite autorităţilor de management ale fondurilor structurale să beneficieze de cunoştinţele expert din sectorul bancar şi cel privat şi să îşi sporească astfel eficacitatea investiţiilor în companii.
 • Parteneriate - parteneriatul creat între Comisie, FEI şi BEI în cadrul JEREMIE poate fi şi un puternic catalizator al cooperării dintre ţări, regiuni, FEI, BEI, alte bănci şi investitori, pentru a aborda problema accesului întreprinderilor şi în special al IMM-urilor la finanţare.

În 2009, Comisia Europeană (Direcţia Generală Politică Regională) a lansat, în colaborare cu FEI, Platforma de comunicare în reţea JEREMIE English, pentru a sprijini implementarea programului JEREMIE.

 • 27-28 October 2011: 3rd Annual Conference - JEREMIE and JESSICA: Delivering results English
 • 20 May 2011: Fifth Plenary Meeting - JEREMIE Networking Platform English
 • 29-30 November 2010: JEREMIE & JESSICA: Towards successful implementation English
 • 22-23 October 2009: Conference on JEREMIE & JESSICA: Innovative financial instruments in EU Cohesion Policy English
 • Memorandumul acordului dintre Comisia Europeană şi Fondul European de Investiţii: "A coordinated approach to improving access to finance for micro to medium enterprises in the regions supported by European Regional Development Fund (ERDF)" pdf English
 • Executive Summaries of evaluations studies on SME access to finance in EU Member States/regions pdf English (desfăşurate de FEI)
 • Studiu orizontal - Handbook on JEREMIE holding fund operational procedures pdf English
 • Legislative provisions pdf English şi note de îndrumare (July 2007 pdf English - December 2008 pdf English - February 2011 pdf EnglishFrançais - 2012 pdf English) privind instrumentele de inginerie financiară.
 • JEREMIE implementation in the EU Member States. State of play (November 2011)pdf English
 • Financial Engineering Instruments Implemented by Member States with ERDF Contributions. Synthesis Report pdf English Annexes pdf English

Linkuri conexe

 • Despre JEREMIE pe site-ul FEI English
 • Programul-cadru pentru competitivitate şi inovare DeutschEnglish españolfrançaisitalianopolski
 • Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie: accesul la finanţare English