JASPERS: Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene

Alte instrumente

 

Ce este JASPERS?

 • JASPERS este un parteneriat de asistență tehnică între trei membri (Comisia Europeană, BEI și BERD).
 • Acesta oferă consultanță independentă țărilor beneficiare pentru a le ajuta să pregătească proiecte majore de înaltă calitate, care urmează să fie cofinanțate din două fonduri structurale și de investiții ale UE (Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune).

Asistența oferită de JASPERS poate viza:

 • sprijin pentru pregătirea proiectelor, de la identificare la depunerea cererii pentru finanțare din partea UE;
 • evaluarea independentă a calității proiectelor;
 • funcția de evaluare ulterioară depunerii pentru toate proiectele majore depuse direct la Comisia UE;
 • sarcini orizontale și sprijin strategic;
 • consolidarea capacităților, inclusiv un centru de competență;
 • sprijin la punerea în aplicare;
 • proiecte ale mecanismului Conectarea Europei, mai ales în sectoarele feroviar și rutier;
 • Platforma europeană de consiliere în materie de investiții (EIAH), prin selectarea și administrarea cererilor.

Ce proiecte sunt eligibile pentru asistență în cadrul JASPERS?

Asistența oferită de JASPERS vizează proiecte de infrastructură definite drept proiecte „majore” în Regulamentul privind dispozițiile comune – de exemplu, proiectele în domeniul rutier, feroviar, al apelor, al deșeurilor, al energiei și al transportului urban. În cazul țărilor mici, în care nu există multe proiecte de asemenea anvergură, JASPERS se concentrează pe proiectele cele mai ample.

Beneficiarii potențiali trebuie să contacteze, pentru informare, autoritatea de management responsabilă de coordonarea fondurilor structurale ale UE din țara respectivă.

Cum este organizat JASPERS?

Personalul JASPERS este asigurat printr-un acord de parteneriat: Comisia asigură fondurile utilizate pentru recrutarea de personal specializat, iar ceilalți parteneri – BEI și BERD – contribuie direct cu personal detașat.

JASPERS este organizat în șapte divizii:

 • Divizia rutieră;
 • Divizia feroviară, aeriană și maritimă;
 • Divizia privind apa și deșeurile;
 • Divizia privind energia și deșeurile solide;
 • Divizia de dezvoltare inteligentă;
 • Centrul de competență și activitate în rețea;
 • Sistemul independent de evaluare (IQR).

Personalul de la sediul central al JASPERS se află la BEI, în Luxemburg, dar există trei centre regionale în Varșovia, Viena și București, în care se află aproximativ 70 % din personal, astfel încât acesta este situat în apropierea beneficiarilor și poate oferi un serviciu mai eficient:

 • centrul din Varșovia acoperă Polonia, Estonia, Letonia, Lituania;
 • centrul din Viena acoperă Republica Cehă, Ungaria, Slovacia, Slovenia și Malta;
 • centrul din București acoperă România și Bulgaria.

Experții din Luxemburg pot lucra în oricare dintre statele membre beneficiare, după cum este necesar.

Linkuri conexe

 • Site-ul JASPERS English
 • Jaspers: 10 years of Support for Cohesion Policy English