Instrumente speciale de sprijin

Alte instrumente

 

Au fost dezvoltate patru iniţiative comune de către Comisia Europeană (Direcţia Generală Politica Regională) în cooperare cu grupul Băncii Europene de Investiţii şi alte instituţii financiare, în cadrul perioadei de programare 2007-2013, pentru ca politica de coeziune să devină mai eficientă şi mai durabilă. Două dintre aceste iniţiative se referă la promovarea instrumentelor de inginerie financiară (JEREMIE şi JESSICA), iar celelalte două (JASPERS şi JASMINE) funcţionează ca instrumente de asistenţă tehnică.

 • JASPERS : Asistenţă comună pentru sprijinirea proiectelor în regiunile europene este un instrument de asistenţă tehnică pentru cele douăsprezece ţări care au aderat la UE în 2004 şi 2007. Prin acest instrument, statelor membre în cauză li se oferă sprijinul de care au nevoie pentru a pregăti proiecte importante de înaltă calitate, care urmează a fi cofinanţate din fonduri ale UE.
 • JEREMIE : Resurse europene comune pentru microîntreprinderi şi IMM-uri este o iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată împreună cu Fondul European de Investiţii. Această iniţiativă promovează utilizarea instrumentelor de inginerie financiară pentru a spori accesul IMM-urilor la finanţare, prin intervenţii ale fondurilor structurale.
 • JESSICA : Sprijin european comun pentru investiţii durabile în zonele urbane este o iniţiativă a Comisiei Europene dezvoltată în cooperare cu Banca Europeană de Investiţii (BEI) şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB). Această iniţiativă sprijină dezvoltarea urbană durabilă şi regenerarea prin mecanisme de inginerie financiară.
 • JASMINE : Acţiune comună de sprijinire a instituţiilor de microfinanţare din Europa urmăreşte să ofere asistenţă tehnică, dar şi sprijin financiar furnizorilor de microcredite nebancari şi să îi ajute să realizeze o creştere a calităţii activităţii proprii, să se extindă şi să dobândească un caracter durabil. JASMINE urmăreşte, de asemenea, promovarea bunelor practici în domeniul microcreditelor şi conceperea unui cod de conduită pentru instituţiile de microcredite.

Documente de referinţă

 • Financial Instruments in Cohesion Policy - SWD(2012) 36 final Commission staff working document, 27/02/2012 pdf English
 • Adresă de contact

  European Commission - DG Regional Policy
  Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
  Avenue de Beaulieu 5
  B-1160 Brussels
  Tel: +32 2 299 12 98/ 68125
  Fax: +32 2 292 0904
  REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu