Fondul Social European

FSE investeşte în oameni, punând accentul pe îmbunătăţirea oportunităţilor de ocupare a forţei de muncă şi de educaţie în cadrul Uniunii Europene. Acesta vizează, de asemenea, îmbunătăţirea situaţiei persoanelor celor mai vulnerabile care se confruntă cu riscul de sărăcie.

FSE investește în toate regiunile UE. Pentru perioada 2014-2020, peste 80 de miliarde de euro sunt alocațe statelor membre pentru investiții în capitalul uman. La această sumă se mai adaugă cel puțin 3,2 miliarde de euro, alocate inițiativei "Locuri de muncă pentru tineri".

Pentru perioada 2014-2020, FSE va pune accentul pe patru dintre obiectivele tematice ale politicii de coeziune:

  • promovarea ocupării forţei de muncă şi sprijinirea mobilităţii lucrătorilor;
  • promovarea incluziunii sociale şi combaterea sărăciei;
  • efectuarea de investiţii în domeniul educaţiei, al formării competenţelor şi al învăţării pe tot parcursul vieţii; şi
  • consolidarea capacităţii instituţionale şi a eficienţei administraţiei publice.

În plus, 20% dintre investiţiile FSE vor viza activităţile de îmbunătăţire a incluziunii sociale şi de combatere a sărăciei. Aceasta este cunoscută sub denumirea de concentrare tematică.

Pentru informaţii suplimentare, a se vedea Regulamentul privind Fondul Social European şi site-ul internet al Fondului Social European.

Indemnizațiile de șomaj: Un expert care ajută o femeie să solicite prestații sociale online
Indemnizațiile de șomaj: Un expert care ajută o femeie să solicite prestații sociale online