Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IAP)

Începând din ianuarie 2007, Instrumentul pentru Asistenta de Preaderare (IAP) înlocuieste o serie de programe si instrumente financiare comunitare destinate tarilor candidate sau tarilor potential candidate la aderare, si anume programele PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, CARDS si instrumentul financiar pentru Turcia.

Domeniile de interventie ale Instrumentului pentru Asistenta de Preaderare 2007-2013 ("IAP I") cuprind cinci componente:

  • ajutor pentru tranzitie si consolidarea institutiilor;
  • cooperare transfrontaliera (cu statele membre ale UE si celelalte tari eligibile pentru IPA);
  • dezvoltare regionala (transport, mediu si dezvoltare economica);
  • dezvoltarea resurselor umane (consolidarea capitalului uman si combaterea excluziunii);
  • dezvoltare rurala.

Ţările beneficiare IPA sunt repartizate în două categorii:

  • Țările candidate la aderare la UE (Turcia, Albania, Muntenegru, Serbia și Republica Macedonia de Nord) sunt eligibile pentru toate cele cinci componente ale IPA;
  • ţările potenţial candidate din Balcanii de Vest (Bosnia şi Herţegovina, Kosovo în baza Rezoluţiei nr.1244/99 a Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite).

Cadrul juridic și asistența financiară IPA 2014-2020 ("IPA II") intră în responsabilitatea DG Vecinătate și Negocieri privind Extinderea, cu excepția cooperării transfrontaliere între statele membre și țările beneficiare IPA.

map Republic of North Macedonia Turkey Montenegro