Gestiunea financiară

Alte instrumente

 

Deşi fondurile structurale fac parte din bugetul UE, modul în care sunt cheltuite se bazează pe un sistem de responsabilitate partajată între Comisia Europeană şi autorităţile naţionale:

 • Comisia negociază şi aprobă programele de dezvoltare propuse de statele membre şi alocă resurse.
 • Ţările/regiunile UE gestionează programele, le implementează şi selecţionează proiecte, pe care le monitorizează şi le evaluează.
 • Comisia participă la monitorizarea programului, angajează şi achită cheltuielile aprobate şi verifică sistemele de control.

Pentru fiecare program operaţional, autoritatea naţională desemnează:

 • o autoritate de gestionare (autoritate publică la nivel naţional, regional sau local sau un organism public/privat care gestionează programul operaţional)
 • un organism de certificare (o autoritate publică la nivel naţional, regional sau local sau un organism care să certifice situaţia cheltuielilor şi cererile de plată înainte de a fi transmise Comisiei)
 • un organism de audit (o autoritate publică la nivel naţional, regional sau local sau un organism pentru fiecare program operaţional, care supraveghează buna funcţionare a sistemului de management şi de monitorizare)

Angajamente

Angajamentele bugetare pentru programele operaţionale se fac pe tranşe anuale, pentru fiecare fond şi pe obiectiv. Comisia angajează prima tranşă anuală înaintea adoptării programului operaţional. După aceasta, se angajează alte tranşe până la data de 30 aprilie a fiecărui an.

Dezangajarea automată

O parte din angajamentul bugetar este dezangajată automat de Comisie dacă rămâne neutilizată sau dacă nu s-a primit nicio cerere de plată până la sfârşitul celui de-al treilea an de la asumarea angajamentului bugetar.

Condiţiile de finanţare

Praguri de cofinanţare

Procente maxime de cofinanțare:

 • Regiuni mai puțin dezvoltate: 80 sau  85 % (a se vedea articolul 120 din Regulamentul 1303/2013 pentru informații suplimentare)
 • Regiuni de tranziție: 60 %
 • Regiuni mai dezvoltate: 50 %
 • Fondul de coeziune: 85 %
 • Cooperare teritorială europeană: 85 %

Cheltuieli eligibile

Pentru a fi eligibile, cheltuielile trebuie efectuate în perioada 1.1.2014 - 31.12.2023. Tranzacţiile cofinanţate nu trebuie să fie încheiate înaintea datei de începere a eligibilităţii. Regulile sunt stabilite la nivel naţional, cu excepţia cazurilor în care reglementările specifice de finanţare prevăd altfel..

Arhivă