Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments help to trigger investments on the ground for revenue-generating and cost-saving activities while maximising private investment with minimum public support to deliver the Cohesion Policy objectives of economic, social and territorial cohesion. Financial instruments represent a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. The European Regional and Development Fund and the Cohesion Fund support projects on the ground through financial products, such as loans, guarantees and equity

Alte instrumente

 

Noutăţi

  Programul de asistență multiregională (MRA) reprezintă una dintre direcțiile fi-compass, platforma pentru servicii de consultanță privind instrumentele financiare disponibile în cadrul Fondurilor structurale și de investiții europene (ESI) furnizate de către Comisia Europeană în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții. Obiectivul proiectelor MRA – care implică cel puțin două autorități de management din state membre UE diferite – este evaluarea posibilei utilizări a instrumentelor financiare ale ESI în domenii tematice specifice de interes comun. Scopul este de a facilita o utilizare mai vastă a instrumentelor financiare atât în ceea ce privește fondurile ESI investite și anvergura lor geografică sau tematică, cât și în ceea ce privește încurajarea regiunilor din diferite state membre să coopereze, să facă schimb de bune practici și să se implice în învățare reciprocă. 

  Orașele în centrul politicii UE 

  Peste 70 % dintre cetățenii europeni locuiesc în zone urbane și acest procent urmează să crească în viitor. În fiecare zi, orașe din toată Europa își adaptează planurile de dezvoltare urbană pentru a aborda cele mai presante provocări, cum sunt creșterea populației, schimbările climatice și transformarea digitală. Prin dezvoltarea de strategii cuprinzătoare și definirea de obiective politice pe termen lung, orașele întreprind acțiuni pentru a sprijini construirea de locuințe la prețuri accesibile, a promova proiecte de eficiență energetică, a revitaliza cartierele și a îmbunătăți transportul public. Planurile strategice pot fi implementate cu succes numai dacă orașele au acces la finanțare. Fără implicarea puternică a capitalului public și privat, rămâne dificilă transformarea în realitate a viziunii unui oraș. 

  În 2013, orașul olandez Haga a decis să aloce 4 milioane EUR unui proiect pilot numit JESSICA pentru instituirea unui instrument financiar pentru eficiență energetică. La acel moment, este posibil ca factorii implicați să nu se fi așteptat ca în decurs de patru ani să dispună de un fond de participare cu active în valoare de peste 46 milioane EUR pentru inovare, sustenabilitate și dezvoltare urbană. 

  Cu toate acestea, primii pași în crearea fondului au fost dificili. 

  „Când am creat inițial fondul, am avut multe întrebări și a trebuit să depășim multe obstacole de ordin tehnic pentru a crea o fundație solidă și sigură pentru investiții de viitor”, își amintește William van den Bungelaar, secretar al Fundației fondului de participare pentru investiții economice din Haga (HEID). 

  Haga dispune acum de o echipă de specialiști experți, care colaborează îndeaproape cu managerii lor de fond independenți pentru a monitoriza și sprijini instrumentele financiare în oraș. Datorită succesului HEID, instrumentele financiare sunt acum folosite în mod uzual la finanțarea priorităților strategice ale orașului. 

  Investiții de tip revolving în întreaga Europă

  Pornind de la cunoștințele existente cu privire la instrumente financiare, Haga și-a unit forțele cu alte trei orașe europene – Manchester, Milano și Londra – în cadrul unui proiect MRA numit: Investiții de tip revolving în orașe din Europa (RICE). Proiectul vizează promovarea dezvoltării de noi instrumente financiare pentru creșterea investițiilor din sectorul privat în dezvoltarea urbană, în special în legătură cu orașe inteligente. Acesta stabilește nevoile de finanțare comune ale orașelor, identificând astfel sectoarele în care instrumentele financiare pot susține cel mai bine proiecte aliniate la prioritățile de politică ale unui oraș. Sectoarele cu cele mai mari nevoi de finanțare cuprind transportul, energia, locuințele și spațiul de lucru, infrastructura verde și albastră, sau dezvoltarea economică într-un sens mai larg, care include IMM-uri și întreprinderi nou înființate, precum și dezvoltarea de noi instalații comerciale sau de inovare. 

  Partenerii MRA-RICE au reușit să profite de experiența diverselor orașe implicate. 

  „Utilizarea de instrumente financiare la Manchester este o poveste de succes, iar beneficiile acesteia au fost de amploare”, a declarat Mark Duncan, care face parte din Consiliul Municipal Manchester. În mod similar, Binal Cadieu, din cadrul Greater London Authority, promovează potențialul noului instrument financiar cunoscut ca Fondul Primarului pentru Eficiență Energetică (MEEF) care a fost înființat la Londra. „Ca un fond de tip revolving, MEEF ne oferă un model pentru valorificarea a milioane de lire din investiții private pentru proiecte cu emisii scăzute de carbon”, a declarat Cadieu. 

  Planul RICE al unui fond municipal

  Proiectul RICE a furnizat un model de fond municipal care poate fi adaptat la nevoile specifice ale orașelor din întreaga Uniune Europeană pentru susținerea dezvoltării urbane. Planul este flexibil, având un plan care încorporează cele mai bune practici observate în rândul partenerilor RICE. Pe scurt, este un „instrument financiar gestionat de oraș, administrat independent, cu o strategie de investiții aliniată la prioritățile strategice ale orașului, cu un efect important asupra investiției publice”. 

  Managerul de proiect RICE, van den Bungelaar, subliniază beneficiile parteneriatului. 

  „Planul stabilește un cadru flexibil pentru un instrument financiar de dezvoltare urbană care are un efect important asupra investiției publice împreună cu un pachet de asistență tehnică pentru sprijinirea implementării”, a declarat acesta. „Modulul este menit să fie simplu, reproductibil și adaptabil, astfel încât să poată fi adoptat de alții ca bază pentru un instrument financiar de dezvoltare urbană.” 

  În timp ce implicarea unui manager de fond independent ghidează implementarea sa, dezvoltarea unei strategii de investiții urbane este condusă de către orașe. Prin crearea fondului municipal, orașele europene au oportunitatea de a-și operaționaliza viziunea și strategia. 

  Valorificarea sprijinului politicii de coeziune

  Resurse publice, precum ESI, joacă un rol crucial în abordarea lacunelor pieței, permițând multor proiecte să acceseze fonduri UE, care altminteri ar fi indisponibile sau prea costisitoare. Acolo unde orașele au acces la resurse ESI, ele pot implementa cu succes instrumente financiare care vizează nevoile lor locale, mobilizând cu succes alte investiții publice și private în proiecte. Acest lucru poate fi realizat fie prin împrumuturi și garanții pentru proiecte urbane de lungă durată, capital propriu sau cvasi-capital propriu pentru investiții în proiecte cu un profil de risc mai ridicat, sau o combinație de sprijin rambursabil și de granturi. 

  Numeroase orașe nu au experiență vastă în ceea ce privește înființarea de fonduri municipale. De aceea, acestea au nevoie de sprijin profesional pentru conceperea și instituirea de noi instrumente financiare. Programe de asistență tehnică sprijinite de Comisia Europeană, așa cum este MRA, facilitează pregătirea și implementarea unui nou fond municipal prin oferirea de ajutor orașelor pentru ca acestea să își dezvolte propriile capacități. 

  „Pentru orașele care sunt noi în lumea instrumentelor financiare, așa cum sunt Fondurile de dezvoltare urbană, proiectul MRA-RICE oferă un instrument util pentru inițierea dezvoltării unui nou instrument financiar și pentru evaluarea fezabilității acestuia în context local”, spune Lucia Scopelliti, care lucrează pentru municipalitatea orașului Milano. 

  Pentru a afla mai multe despre MRA-RICE, consultați www.fi-compass.eu

  Panorama 69: Moravia-Silesia emerges from its industrial past

Mai multe știri

We are facing important challenges in Europe. We need to continue boosting economic growth and creating employment. We must do more with less and this can be achieved through financial instruments.

Commission services are committed to making this smarter use of EU resources through financial instruments as a more efficient and sustainable alternative to complement traditional grant-based support. It should be pointed out that financial instruments are not an end in themselves but a policy delivery mechanism.

Besides the obvious advantages of leveraging additional resources and recycling funds over the long term, the repayable nature of financial instruments offers incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects. Last but not least, the reflows from these investments become resources at the disposal of national authorities, that can subsequently be reinvested into further projects.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Need to know more?

The fi-compass platform maintains a library of documents, country pages, examples and events

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu