Financial Instruments in Cohesion Policy

Financial instruments represent a resource-efficient way of deploying cohesion policy resources in pursuit of the Europe 2020 Strategy objectives. Targeting projects with potential economic viability, financial instruments provide support for investments by way of loans, guarantees, equity and other risk-bearing mechanisms, possibly combined with technical support, interest rate subsidies or guarantee fee subsidies within the same operation.

Alte instrumente

 

Noutăţi

  Astăzi, Comisia Europeană a adoptat două instrumente financiare noi „gata de utilizare” pentru investițiile din fondurile ESI pentru a simplifica accesul la finanțare al întreprinderilor noi și al promotorilor de proiecte de dezvoltare urbană.

  În perioada 2014-2020, Comisia încurajează statele membre să-și dubleze investițiile din fondurile structurale și de investiții europene (ESI) prin instrumente financiare precum împrumuturile, titlurile de capital și garanțiile, în conformitate cu obiectivele Planului de investiții.

  Create astfel încât să respecte deja Regulamentul privind fondurile ESI și normele privind ajutoarele de stat, instrumentele financiare „gata de utilizare” au fost proiectate să favorizeze folosirea sprijinului financiar reînnoibil de către statele membre în defavoarea granturilor tradiționale și să combine resurse publice și private.

  Există deja trei instrumente de acest tip. Două sunt un împrumut cu partajarea riscurilor, care se bazează pe partajarea riscului între resursele publice și cele private, și un instrument cu garanții plafonate, în cazul căruia banii publici au rol de garanție împotriva incapacității de plată în cadrul portofoliului de împrumuturi al unei bănci. Ambele instrumente sunt menite să asigure un acces mai bun la finanțare pentru IMM-uri. Cel de-al treilea instrument este împrumutul pentru renovare, pentru proiecte vizând eficiența energetică și energia din surse regenerabile în sectorul construcțiilor rezidențiale.

  Astăzi, Comisia lansează două instrumente noi:

  • Un mecanism de coinvestiții care să ofere finanțare pentru întreprinderi noi și IMM-uri. Acest sprijin le va permite să-și dezvolte modelele de afaceri și să atragă finanțări suplimentare printr-un program de investiții colective gestionat de un intermediar financiar principal. Investițiile totale, combinând resursele publice și private, se pot ridica până la 15 milioane EUR per IMM. În perioada 2007-2013, SAS JEREMIE, în regiunea franceză Languedoc-Roussillon, a fost un exemplu de astfel de mecanism de coinvestiții, care a utilizat resurse din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) pentru a atrage capital privat și a investi în IMM-uri de înaltă tehnologie în regiunea respectivă.
  • Fondurile de dezvoltare urbană vor sprijini proiecte urbane durabile, de exemplu în domeniul transportului public, al eficienței energetice sau al regenerării zonelor urbane. Proiectele trebuie să fie viabile din punct de vedere financiar și să facă parte dintr-o strategie de dezvoltare urbană integrată și durabilă. Investițiile totale, combinând resursele publice și private, se pot ridica până la 20 milioane EUR per proiect. Sprijinul va lua forma unui fond de împrumut gestionat de un intermediar financiar, cu resurse din fondurile ESI și o contribuție de minimum 30 % de capital privat. Un astfel de fond de dezvoltare urbană a fost creat la Pomorskie, în Polonia, în perioada 2007-2013.

  Informații suplimentare

Mai multe știri

Besides the obvious advantages of recycling funds over the long term, financial instruments help to mobilise additional public or private co-investments in order to address market failures in line with Europe 2020 and cohesion policy priorities. Their delivery structures entail additional expertise and know-how, which helps to increase the efficiency and effectiveness of public resource allocation. Moreover, these instruments provide a variety of incentives to better performance, including greater financial discipline at the level of supported projects.

Financial instruments have been used for delivering investments for Structural Funds since the 1994-1999 programming period. Their relative importance has increased during the programming period 2007-2013 and they now represent around 5 % of total European Regional Development Fund (ERDF) resources. In the light of the current economic situation and the increasing scarcity of public resources, financial instruments are expected to play an even stronger role in cohesion policy in the 2014-2020 programming period.

ESIF and EFSI complementarities

 • European Structural and Investment Funds and European Fund for Strategic Investments complementarities: Ensuring coordination, synergies and complementarity en pdf

Documents

Data

Track the progress in financial instruments under the ESI Funds, their thematic and national allocation and how they are used with our Data Platform.

View the data

Contact

European Commission - DG Regional Policy
Unit B3 - Financial Instruments and relations with International Financial Institutions
Avenue de Beaulieu 5
B-1160 Brussels
Tel: 32 2 29 59332
Fax: +32 2 292 0904
REGIO-B3-FINANCIAL-INSTRUMENTS@ec.europa.eu