Accesarea fondurilor

Cererea de finanţare se depune la autoritatea care gestionează programul respectiv. Aceasta va evalua proiectul şi va decide dacă acordă finanţarea.
Căutaţi autorităţile de gestionare competente de en fr

 • Printre organizaţiile care pot beneficia de finanţare regională se numără organisme publice, unele entităţi din sectorul privat (în special întreprinderile mici), universităţile, asociaţiile, ONG-urile şi organizaţiile de voluntariat. De asemenea, îşi pot depune candidatura firmele străine care îşi au sediul în regiunea acoperită de programul operaţional respectiv, cu condiţia să întrunească condiţiile necesare participării la procedurile de achiziţie publică.
 • Pentru mai multe informaţii cu privire la beneficiarii potenţiali din regiunea dumneavoastră, contactaţi autoritatea de gestionare competentă de en fr.
 • Promotorii de proiecte din ţările candidate sau potenţial candidate la aderare trebuie să solicite asistenţă prin intermediul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA).
 • Cererile de finanţare se aprobă în majoritatea cazurilor, prin urmare trebuie să elaboraţi un proiect eligibil, urmând să primiţi fondurile în diverse etape ale procesului.
 • Înainte de a depune o cerere de finanţare, trebuie să verificaţi ce programe de en fr europene sunt operaţionale în regiunea dumneavoastră. Cererea dumneavoastră trebuie să întrunească criteriile de selecţie şi priorităţile de investiţii enunţate de programul dumneavoastră regional.
 • Trebuie să urmaţi procedurile indicate de autoritatea de gestionare relevantă. În timp ce unele autorităţi aplică o procedură permanentă, altele acceptă cererile doar la anumite date. Pentru detalii suplimentare, accesaţi site-ul autorităţii de gestionare de en fr competente.

Nu este prevăzută o dimensiune minimă a proiectelor. Ceea ce contează este valoarea adăugată, impactul asupra pieţei muncii, caracterul inovator şi măsura în care contribuie la creşterea competitivităţii economice a regiunii respective.

 • Beneficiarii fondurilor europene menţionează, deseori, că timpul pe care îl pierd pentru a completa o cerere de finanţare este contrabalansat de beneficiile pe termen lung.
 • Deşi aceste fonduri nu servesc la finanţarea tuturor proiectelor, ci doar a unei părţi din acestea, ele generează un efect de levier semnificativ. Finanţarea europeană încurajează, adesea, şi alţi parteneri să adere la această idee.

Vă propunem o listă non-exhaustivă a surselor de ajutor şi consiliere la care puteţi apela pentru lămuriri cu privire la modalităţile de obţinere a finanţării în cadrul politicii regionale.

 • Reţeaua Europe Direct, cu sute de puncte de informare pe tot teritoriul Europei.
 • Autoritatea de gestionare de en fr competentă vă poate oferi consiliere pe parcursul procedurii de cerere de finanţare a proiectului dumneavoastră.
 • Echipa care se ocupă cu probleme europene la nivelul autorităţii locale sau al Camerei de comerţ.
 • Experţii Enterprise Europe Network en oferă întreprinderilor mici consiliere în legătură cu modalităţile de accesare a fondurilor europene pentru cercetare şi dezvoltare, inovaţie, investiţii, ocuparea forţei de muncă şi formare.
 • UE oferă finanţare pentru numeroase proiecte şi programe în diverse domenii: cultură, educaţie, agricultură şi dezvoltare rurală, cercetare şi mediu.
 • Pentru mai multe informaţii, accesaţi granturi, fonduri şi programe UE
 • EuroAccess : Your gateway to funding in the EU Macro-Regions

Informații suplimentare

 • Căutaţi proiecte de en fr deja finanţate din fondurile regionale ale Uniunii Europene.
 • Accesaţi informaţii despre beneficiari en din regiunea dumneavoastră sau din alte regiuni ale UE.