Fondurile structurale şi de investiţii europene

Cinci Fonduri principale conlucrează pentru sprijinirea dezvoltării economice a tuturor ţărilor din UE, în conformitate cu obiectivele strategiei Europa 2020:

Fiecare regiune din UE poate beneficia de sprijin din partea FEDR şi FSE. Cu toate acestea, doar regiunile mai puţin dezvoltate pot beneficia de sprijin din partea Fondului de coeziune.

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene

Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) oferă asistenţă în caz de dezastre natural majore.

Instrumentul de asistenţă pentru preaderare

Sprijinul pentru ţările candidate sau potenţial candidate la UE este disponibil prin intermediul Instrumentului de asistenţă pentru preaderare (IPA).