Programe

Rezumatele programelor operaționale adoptate de Comisia Europeană la începutul unei perioade de programare pot fi găsite mai jos. Programele sunt elaborate de fiecare stat membru și/sau regiune și sunt finanțate din Fondul european de dezvoltare regională sau din Fondul de coeziune.
Filtre sectoriale adiționale sunt disponibile pentru:

Alte instrumente

 

Cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională