IPA CBC Romania - Serbia

Interreg

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Principalele potențiale pentru acțiune în domeniul Interreg-IPA CTF România-Serbia pot fi identificate în materie de creștere favorabilă incluziunii, protecție a mediului, inovare inteligentă, accesibilitate și energie regenerabilă. Prin abordarea acestor potențiale și pe baza experiențelor acumulate în cadrul programului actual, au fost stabilite patru axe prioritare.

Priorități de finanțare

Programul se va concentra pe următoarele priorități:

 • „Promovarea ocupării forței de muncă și consolidarea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii” care abordează oportunități de angajare atractive, asigurarea de servicii sociale și de sănătate și o societate favorabilă incluziunii.
 • „Protecția mediului și gestionarea riscurilor” care se va axa pe protecția mediului și pe eliminarea și atenuarea punctelor nevralgice afectate de poluare și a pericolelor de mediu, precum și pe adaptarea la noi riscuri.
 • „Mobilitatea durabilă și accesibilitatea” care vizează o mobilitate și o infrastructură de transport, precum o infrastructură pentru utilități publice cu caracter eficace și ecologic.
 • „Atractivitatea pentru un turism durabil” care pune accentul pe potențialul natural și cultural al zonei.

Efecte preconizate

 • Crearea de servicii inovatoare care să ofere asistență persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă
 • Facilitarea accesului la servicii de bază îmbunătățite în materie de sănătate și educație
 • Accesul la diverse oportunități pentru activități culturale și sociale în cadrul unor inițiative transfrontaliere comune
 • Consolidarea capacității pentru intervenții și gestionarea situațiilor de urgență în caz de dezastre naturale și accidente de mediu
 • Potențialul de interoperabilitate transfrontalieră pentru protecția mediului și intervențiile în situații de urgență, pe baza unor proceduri și tehnologii partajate
 • Accesul la infrastructuri de transport locale îmbunătățite, conexiuni mai rapide între coridoarele principale, servicii de trecere a frontierei eficiente, servicii de transport care utilizează tehnologii inovatoare
 • Crearea de noi „produse turistice” ca urmare a acțiunilor programului în domeniul promovării și informării privind rețelele turistice integrate în zona vizată de program
 • Creșterea numărului de turiști care vizitează zona transfrontalieră, pentru toate tipurile de activități turistice

Regions

 • Romania
  • Macroregiunea patru
  • Sud-Vest Oltenia
  • Vest

Funds

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 00.00 €

Total EU contribution: 00.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16I5CB002