Program Operational Asistenta Tehnica

România

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Programul operațional (PO) Asistență Tehnică (AT), gestionat de Ministerul Fondurilor Europene, va furniza sprijin orizontal pentru guvernanța tuturor fondurilor structurale și de investiții europene (SIE), precum și asistență tehnică specifică programelor operaționale referitoare la infrastructurile de mari dimensiuni și competitivitate. Obiectivul general este acela de a consolida capacitatea administrativă la nivelul coordonării, managementului și controlului fondurilor SIE. Beneficiarii vor fi totodată sprijiniți în vederea pregătirii și implementării proiectelor, precum și diseminării informațiilor cu privire la aceste fonduri.

Priorități de finanțare

Programul se va axa pe trei priorități principale:

  • A1. Consolidarea capacității beneficiarilor de a elabora și a pune în aplicare proiecte finanțate din fondurile structurale și de investiții europene și diseminarea informațiilor referitoare la aceste fonduri (66,6 milioane de euro)
  • A2. Sprijinirea coordonării, gestionării și controlului fondurilor europene (54,4 milioane de euro)
  • A3. Sporirea eficienței resurselor umane implicate în coordonarea, gestionarea și controlul fondurilor europene în România (91,7 milioane de euro).

Efecte preconizate

  • Creșterea ratei de absorbție a fondurilor SIE (ținta ratei de absorbție > 70 %)
  • Sporirea gradului de apreciere de către beneficiari a modului de gestionare a fondurilor SIE (ținta de apreciere > 50 %)
  • Creșterea performanței personalului responsabil de gestionarea fondurilor SIE (ținta de performanță > 3,5/5)
  • Scăderea ritmului de înlocuire a angajaților (ținta < 10 %)

Regions

  • Romania

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 252,765,958.00 €

Thematic priorities

  • TA - Technical Assistance

Financial information

Total OP budget: 298,272,843.00 €

Total EU contribution: 252,765,958.00 €

CCI number: 2014RO16RFTA001