Program Operational Regional

România

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Programul operațional regional (POR) are drept obiectiv promovarea creșterii inteligente durabile și favorabile incluziunii în toate regiunile din România, antrenând îmbunătățirea condițiilor de viață și de muncă în aceste zone. Programul urmărește să vină cu soluții la principalele provocări cu care se confruntă România în materie de dezvoltare, și anume: competitivitatea regională, dezvoltarea urbană durabilă, economia cu emisii reduse de carbon și infrastructura economică și socială la nivel regional și local.

Priorități de finanțare

Programul se va concentra pe următoarele priorități de finanțare:

 • Sprijinirea transferului de tehnologie și a adoptării de produse inovatoare la nivelul IMM-urilorîn domeniile aferente specializării inteligente.
 • Creșterea competitivității IMM-urilorprin orientarea către sectoarele economice cu o creștere ridicată din România.
 • Promovarea economiei cu emisii reduse de dioxid de carbon prin investiții în eficiența energetică a clădirilor, în iluminatul public, precum și în mobilitatea urbană multimodală durabilă.
 • Sprijinirea dezvoltării urbane integrate durabile și a regenerării zonelor urbane defavorizate.
 • Dezvoltarea patrimoniului cultural și a turismului ca factori de stimulare a dezvoltării economice locale.
 • Îmbunătățirea conectivității regionale.
 • Realizarea de investiții în infrastructura medicală, socială, educațională și de formare menite să sprijine reformele naționale.
 • Prelungirea duratei de înregistrare a proprietății funciare.      

Efecte preconizate

 • Creșterea procentului de IMM-uri inovatoare deschise colaborării reciproce (+ 3,7 %)
 • Sprijinirea a peste 5 000 de IMM-uri, generând o creștere cu 46 % a productivității muncii în regiunile mai puțin dezvoltate
 • Creșterea cu 10 % a ratei de supraviețuire a IMM-urilor
 • Reducerea cu 37 % a consumului energetic pentru clădirile publice, cu 51 % pentru clădirile rezidențiale și, respectiv, cu 33 % pentru iluminatul public
 • Îmbunătățirea transportului public urban, acesta urmând să atragă 140 de milioane de noi pasageri anual în regiunile mai puțin dezvoltate
 • Reabilitarea și modernizarea a peste 2 000 de km de drum rutier, sporind conectivitatea regională la rețeaua TEN-T
 • Crearea a 224 000 mp de noi spații verzi în orașe
 • Renovarea a 45 de noi situri de patrimoniu cultural
 • 500 000 de persoane vor beneficia de servicii comunitare și de servicii de îngrijire medicală primară de mai bună calitate în regiunile mai puțin dezvoltate, conducând totodată la reducerea numărului spitalizărilor de urgență evitabile
 • Creșterea numărului de înscrieri în creșe și în instituțiile de învățământ preșcolar, primar, secundar și vocațional
 • Creșterea procentului din populația cu vârsta cuprinsă între 30 și 34 de ani cu educație terțiară de la 20,4 % la 28,2 %
 • Procentul unităților administrative având întregul patrimoniu înscris în cartea funciară va crește de la 0,24 % la 28 %

Regions

 • Romania

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 6,860,000,000.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 8,391,068,718.00 €

Total EU contribution: 6,860,000,000.00 €

View the data

CCI number: 2014RO16RFOP002