Program Opreational Competitivitate

România

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Programul operațional pentru competitivitate (POC) va aborda provocările generate de sprijinul redus alocat cercetării, dezvoltării și inovării (CDI), precum și de nivelul deficitar de dezvoltare al serviciilor și infrastructurii tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC). Prin investițiile realizate în aceste domenii, POC urmărește să contribuie la susținerea competitivității economiei.

Investițiile în CDI sunt orientate, în principal, către crearea unui mediu mai compact și mai modern de cercetare și dezvoltare (C&D), axat pe necesitățile întreprinderilor. Acestea vor conduce totodată la consolidarea capacității de cercetare, dezvoltare și inovare a țării (resurse și infrastructură), la stimularea investițiilor private în acest domeniu, la înființarea de centre de excelență, la consolidarea legăturilor dintre întreprinderi și instituțiile de cercetare, stimulând, de asemenea, crearea de rețele și clustere dedicate dezvoltării de noi produse și servicii.

În domeniul TIC, programul vizează patru domenii principale de dezvoltare: (a) e-guvernare, interoperabilitate, securitate cibernetică, cloud computing și rețele sociale; (b) utilizarea TIC în educație, sănătate, incluziune socială și cultură; (c) e-comerț, clustere și inovare prin intermediul TIC și (d) extinderea infrastructurii în bandă largă la nivelul întregii țări.

Priorități de finanțare

Programul se va axa pe două priorități principale:

  • A1. Cercetare, dezvoltare și inovare în sprijinul competitivității economice și al dezvoltării întreprinderilor (buget total de 952,57 milioane de euro);
  • A2. Tehnologiile informației și comunicațiilor pentru o economie digitală competitivă (buget total de 630,2 milioane de euro).

Efecte preconizate până în anul 2023

  • Creșterea cheltuielilor private pentru CDI (țintă: 80 % din investițiile private în comparație cu 66 % în anul 2012),
  • Îmbunătățirea colaborării dintre IMM-urile inovatoare și organizațiile de cercetare (țintă: 6,6 % din totalul IMM-urilor care cooperează),
  • Sporirea gradului de acoperire a gospodăriilor în ceea ce privește accesul la rețele de generație următoare (NGA) (țintă: 80 % din gospodării),
  • Creșterea valorii adăugate brute a TIC, generată de sectorul TIC (țintă: 5 % din PIB),
  • Creșterea utilizării serviciilor de e-guvernare în rândul cetățenilor (țintă: 35 % din populația României va utiliza serviciile publice electronice),
  • Sporirea gradului de utilizare a internetului, în special în comunitățile defavorizate (țintă: 60 % din populație va utiliza internetul).

Regions

  • Romania

Funds

  • Regional Development Fund (ERDF): 1,329,787,234.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 1,582,770,847.00 €

Total EU contribution: 1,329,787,234.00 €

View the data

CCI number: 2014RO16RFOP001