Program Operational Infrastructura Mare

România

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) urmărește promovarea creșterii economice durabile, precum și a utilizării sigure și eficiente a resurselor naturale. Acesta propune soluții la provocările de dezvoltare identificate la nivel național în materie de infrastructură de transport, transport urban durabil, mediu, energie și prevenirea riscurilor. Programul va investi în principal în eliminarea principalelor blocaje existente în sectorul transporturilor, precum și în dezvoltarea unor moduri de transport durabile, eficiente și ecologice la nivelul întregii țări. Un alt obiectiv important vizează introducerea unor măsuri pentru sporirea eficienței energetice și protecția resurselor naturale. Totodată, vor fi realizate investiții în infrastructura de mediu și prevenirea riscurilor.

Priorități de finanțare

Programul se va axa pe opt priorități:

 • Sporirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și extinderea rețelei de metrou
 • Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal de înaltă calitate, eficient și durabil
 • Dezvoltarea infrastructurii de mediu bazată pe gestionarea eficientă a resurselor
 • Protecția mediului prin măsuri vizând conservarea biodiversității, monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric
 • Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea și gestionarea riscurilor
 • Energie curată și eficiență energetică pentru o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon
 • Creșterea eficienței energetice la nivelul sistemelor centralizate de termoficare în orașele selectate
 • Sisteme inteligente și durabile de transport de energie electrică și gaze naturale

Rezultate estimate până în anul 2023

 • Timpul de călătorie pe rețeaua rutieră TEN-T de bază se va reduce la 74,1 min/100 km
 • Timpul de călătorie pe rețeaua feroviară TEN-T se va reduce la 79,2 min/100 km
 • Cantitatea de mărfuri transportate pe căile navigabile interioare va crește la 32,2 tone/an
 • Cota revenită sistemului de metrou în cadrul transportului public de pasageri în București va crește la 23 %
 • Numărul victimelor accidentelor rutiere la un milion de locuitori va scădea la 73
 • Numărul pasagerilor îmbarcați și debarcați în cadrul transportului aerian va crește la 20 de milioane/an
 • Volumul mărfurilor containerizate gestionate în terminalele intermodale va crește la 70 000
 • Timpul de așteptare în vamă la punctele de ieșire va fi redus la jumătate în perioadele aglomerate (operatori de transport)
 • Cantitatea de deșeuri biodegradabile depozitate va fi redusă la 1,53 milioane tone/an
 • Rata de reciclare a deșeurilor menajere și a altor deșeuri similare va crește la 50 %
 • Procentul populației cu acces la rețeaua publică de apă potabilă va crește la 99,5 %
 • Restaurarea a 10 % din ecosistemele degradate
 • Daunele economice medii anuale generate de fenomene hidrologice adverse vor scădea la 383,16 milioane EUR/an
 • Producția primară de energie din surse regenerabile mai puțin exploatate va crește la 455,96 MWh/an
 • Intensitatea energetică a industriei va scădea la 121,5 kgep/1000 EUR
 • Pierderile de energie ale rețelelor de termoficare la nivel național vor scădea la 15 % în regiunile mai puțin dezvoltate

Regions

 • Romania

Funds

 • Cohesion Fund (CF): 6,534,996,977.00 €
 • Regional Development Fund (ERDF): 2,587,407,970.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 10,654,571,039.00 €

Total EU contribution: 9,122,404,947.00 €

View the data

CCI number: 2014RO16M1OP001