Danube

Interreg

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Programul transnațional Dunărea va sprijin integrarea politică în zonă într-o serie de domenii vizate de prioritățile Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD). Proiectele transnaționale ar trebui să influențeze politicile naționale, regionale și locale (acționând ca „vectori politici”).

Priorități de finanțare

Programul se va axa pe patru priorități:

 • „O regiune a Dunării responsabilă în materie de inovare și politici sociale”: promovarea ecoinovării, a transferului de cunoștințe, a politicii de grup, a inovării sociale și a antreprenoriatului bazat pe competențe, inclusiv a aspectelor legate de inovarea tehnologică și netehnologică. 
 • „O regiune a Dunării responsabilă în materie de mediu și cultură”: orientare către abordări comune și integrate ale conservării și gestionării diversității patrimoniului natural și cultural în regiunea Dunării, ca fundament pentru strategiile de dezvoltare durabilă și creștere. 
 • „O regiune a Dunării mai bine conectată și responsabilă din punct de vedere energetic”: soluționarea provocărilor comune legate de sistemele de transport sigur, cu emisii reduse de dioxid de carbon și care respectă mediul, printre care căi navigabile interioare, porturi și legături multimodale, în vederea sprijinirii mobilității locale și regionale durabile, a integrării modale și a transportului inteligent. 
 • „O regiune a Dunării bine guvernată”: Această prioritate va contribui în mod esențial la îmbunătățirea mai eficientă a abilităților și capacităților instituțiilor publice și a principalilor actori implicați în implementarea Strategiei UE pentru regiunea Dunării. Totodată, aceasta are în vedere îmbunătățirea cadrelor juridice și politice, dezvoltarea de strategii, capacități și acțiuni comune și coordonarea prestării de servicii în zonele care se confruntă cu provocări societale majore (inclusiv politici vizând piața muncii, sistemele de învățământ și politicile, schimbările demografice și provocările în domeniul migrației, incluziunea grupurilor vulnerabile și marginalizate, procesul de planificare participativă și implicarea societății civile, cooperarea și parteneriatul urban-rural, cooperarea în materie de siguranță, justiție și securitate.

Efecte preconizate

Intensificarea cooperării în vederea unei mai bune soluționări a provocărilor în domenii precum:

 • cercetarea și inovarea,
 • competențele de afaceri și inovarea socială,
 • utilizarea durabilă a resurselor și a patrimoniului natural și cultural,
 • gestionarea transnațională a apelor și prevenirea riscurilor de inundații, gestionarea riscurilor de dezastre,
 • sistemele de transport echilibrat, sigur, care respectă mediul,
 • securitatea energetică și eficiența energetică.
 • Intensificarea cooperării în vederea sporirii capacităților de gestionare ale coordonatorilor de domenii prioritare (CDP) pentru implementarea eficace a obiectivelor, țintelor și acțiunilor cheie ale SUERD.

Regions

 • Austria
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Czechia
 • Germany
 • Hungary
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 202,095,405.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 274,578,077.00 €

Total EU contribution: 231,924,597.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16M6TN001