INTERREG EUROPE

Interreg

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Programul vizează îmbunătățirea politicii de coeziune prin intermediul schimbului de experiență, transferului de bune practici și inițiativelor comune între cele 28 de regiuni UE (+ Norvegia și Elveția) cu privire la obiective tematice, cum ar fi inovarea, IMM-urile, economia cu emisii reduse de dioxid de carbon și protecția mediului.

Priorități de finanțare

Programul se va axa pe patru priorități principale:

 • cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare
 • competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii
 • Economia cu emisii reduse de dioxid de carbon
 • mediu și eficiența resurselor

Efecte preconizate

Acest program este foarte specific, întrucât poate doar influența modul în care alte programe operaționale vor mobiliza fondurile proprii în cadrul obiectivelor tematice vizate, de exemplu:

 • proporția programelor de creștere economică și ocupare a forței de muncă influențată prin intermediul Interreg Europa în domeniul inovării: 25%
 • proporția programelor de creștere economică și ocupare a forței de muncă influențată prin intermediul Interreg Europa în domeniul IMM-urilor: 33%
 • suma Fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI) mobilizate în domeniul economiei cu emisii reduse de dioxid de carbon, influențată prin intermediul Interreg Europa: 192 milioane de euro

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 359,326,320.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 426,309,618.00 €

Total EU contribution: 359,326,320.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR001