ESPON

Interreg

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Obiectivul Programului de cooperare ESPON 2020 este acela de a sprijini consolidarea eficacității politicii de coeziune a UE și a altor politici și programe sectoriale din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fonduri ESI), precum și a politicilor naționale și regionale de dezvoltare teritorială, prin intermediul producerii, diseminării și promovării de date teritoriale care să vizeze întregul teritoriu al celor 28 de state membre și al celor patru state partenere - Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveția.

Priorități de finanțare

ESPON se axează pe obiectivul tematic nr. 11 „Consolidarea capacității instituționale”. Cu toate acestea, toate cele 22 obiective tematice au o dimensiune sau un impact cu caracter teritorial. Prin urmare, toate sunt considerate relevante și pot fi sprijinite de date teritoriale europene produse, generate și diseminate de ESPON 2020.

Efecte preconizate

 • Producerea consolidată de date teritoriale prin cercetare și analize aplicate.
 • Transferul actualizat de cunoștințe și folosirea suportului analitic pentru utilizatori.
 • Îmbunătățirea monitorizării teritoriale și a instrumentelor pentru analize teritoriale.
 • Extinderea impactului și asimilării datelor teritoriale.

Regions

 • Austria
 • Belgium
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Cyprus
 • Czechia
 • Denmark
 • Estonia
 • Finland
 • France
 • Germany
 • Greece
 • Hungary
 • Ireland
 • Italy
 • Latvia
 • Lithuania
 • Luxembourg
 • Malta
 • Netherlands
 • Poland
 • Portugal
 • Romania
 • Slovakia
 • Slovenia
 • Spain
 • Sweden
 • United Kingdom

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 41,377,019.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 48,678,851.00 €

Total EU contribution: 41,377,019.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFIR004