(Interreg V-A) RO-BG - Romania-Bulgaria

Interreg

Alte instrumente

 

Programme description

Obiective principale

Programul Interreg V-A România-Bulgaria își propune să extindă orizonturile regiunii, pentru a obţine rezultate concrete și măsurabile și pentru a permite zonei să devină o regiune unde să se poată trăi, studia, lucra, vizita și investi. Programul susţine procesul creării unor comunităţi competitive și durabile prin folosirea într-un mod eficient a resurselor, promovarea iniţiativelor profitabile și a oportunităților oferite de dezvoltarea fluxurilor transversale și orizontale în zona coridorului Dunăre/Marea Neagră. Viziunea de ansamblu a zonei vizate de acest program este aceea ca prin exploatarea poziției sale geografice ca poartă de acces la zona estică a coridorului Dunăre/Marea Neagră și ca punct central în contextul mai larg al spațiului cuprins între Marea Neagră-Dunăre-Rin-Marea Nordului să sprijine dezvoltarea zonei transfrontaliere prin îmbunătățirea accesibilității, promovarea cooperării instituționale și protejarea și dezvoltarea atuurilor regionale.

 

Priorități de finanțare

Programul se va concentra pe următoarele priorități:

 1. O regiune bine conectată
 2. O regiune ecologică
 3. O regiune sigură
 4. O regiune a competențelor și a incluziunii
 5. O regiune eficientă

 

Câteva din rezultatele preconizate

 • Reconectarea regiunii ca zonă transfrontalieră integrată printr-un transport ecologic, cu emisii reduse de dioxid de carbon.
 • Îmbunătățirea navigabilității Dunării și a Mării Negre în cadrul regiunii transfrontaliere.
 • Crearea unui nou model de utilizare durabilăa patrimoniului natural și cultural al zonei transfrontaliere.
 • Îmbunătățirea gestionării și a protecției comune a siturilor NATURA 2000.
 • Sporirea capacității de prevenire și gestionare a riscurilor de dezastre în interiorul zonei transfrontaliere.
 • Integrarea zonei transfrontaliere în ceea ce privește ocuparea forței de muncă și mobilitatea lucrătorilor.
 • Sporirea capacității de cooperare și a eficienței instituțiilor publice din zona transfrontalieră.

Regions

 • Bulgaria
  • Severozapaden
  • Severen Tsentralen
  • Severoiztochen
 • Romania
  • Sud-Est
  • Sud - Muntenia
  • Sud-Vest Oltenia

Funds

 • Regional Development Fund (ERDF): 215,745,513.00 €

Thematic priorities

Financial information

Total OP budget: 258,504,126.00 €

Total EU contribution: 215,745,513.00 €

View the data

CCI number: 2014TC16RFCB021