Programul operaţional 'URBACT II'

URBACT II (programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană) de asistenţă structurală comunitară prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană în toate statele membre, cu participarea Norvegiei şi a Elveţiei.

Norvegia

Alte instrumente

 

La 2 octombrie 2007, Comisia Europeană a aprobat URBACT II 2007-2013, un program de cooperare teritorială europeană care acoperă Uniunea Europeană în întregime, plus Norvegia şi Elveţia. 

Programul îşi propune să promoveze cooperarea în domeniile dezvoltării urbane şi să stimuleze schimbul de experienţă între oraşele europene.  Acesta deţine un buget total de aproximativ 68 de milioane EUR.  Asistenţa comunitară prin Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) se ridică la aproximativ 53 de milioane EUR, ceea ce reprezintă aproximativ 12% din totalul investiţiilor UE alocate pentru programele de cooperare regională şi constituirea de reţele între regiuni, în temeiul Obiectivului de cooperare teritorială europeană al Politicii de coeziune 2007-2013.

1. Scopul şi obiectivul programului

Programul pentru reţeaua de dezvoltare urbană URBACT II îşi propune să amelioreze eficienţa politicilor de dezvoltare urbană şi să consolideze conceptul comun de dezvoltare urbană integrată.  Acesta sprijină capitalizarea şi difuzarea cunoştinţelor şi contribuie activ la implementarea Strategiei de la Lisabona (reînnoite) pentru creştere economică şi ocuparea forţei de muncă şi a Strategiei de dezvoltare durabilă a UE.

Principalul obiectiv al programului este:

Să furnizeze un instrument de schimb şi de învăţare pentru factorii de decizie politică, practicienilor şi altor organisme implicate în dezvoltarea politicilor urbane: URBACT II este o platformă de schimb utilizată pentru a înfiinţa reţele tematice şi grupuri de lucru („proiecte”) – fiecare proiect fiind compus în principal din oraşe, însă autorităţile locale, universităţile şi centrele de cercetare se pot implica de asemenea;

 • Să înveţe din schimburile între partenerii URBACT, care îşi împărtăşesc experienţa şi bunele practici, trag concluzii şi progresează pe baza acestora, folosind o abordare tematică şi expertiza;
 • Să difuzeze şi să transfere bunele practici şi lecţiile învăţate din schimburi către toate oraşele europene;
 • Să consilieze factorii de decizie politică, practicienii şi administratorii programelor operaţionale să definească planurile de acţiune locale care au un impact direct asupra practicilor şi politicilor locale de dezvoltare urbană.

2. Impactul preconizat al investiţiei

În total, programul URBACT II v a sprijini 46 de reţele tematice şi 14 grupuri de lucru.  Acestea vor contribui la ameliorarea eficienţei politicilor de dezvoltare urbană şi la consolidarea conceptului comun de dezvoltare urbană integrată şi durabilă.

Pentru a mări impactul local şi natura exemplară a schimburilor, fiecare partener de proiect trebuie să dezvolte un plan de acţiune locală, realizat cu ajutorul unui grup de sprijin local. Se stabilesc poli tematici pentru a facilita discuţia şi activităţile de împărtăşire a cunoştinţelor între diferitele reţele tematice şi grupuri de lucru. Acest fapt garantează că URBACT II poate obţine un maximum de beneficii din cunoştinţele şi experienţa disponibile. Pentru a permite o mai bună comunicare între URBAC şi organismele locale, se înfiinţează, în fiecare stat membru, puncte naţionale de difuzare.

URBACT II este, de asemenea, un instrument important pentru iniţiativa Regiunile pentru schimbarea economică. Unul dintre elementele centrale ale iniţiativei este de a conecta proiectele URBACT II la programe operaţionale relevante la nivel regional sau naţional ale fondurilor structurale. Astfel, legăturile puternice preconizate între administraţiile oraşelor şi autorităţile de management pot colabora pentru beneficii reciproce: Autorităţile de management beneficiază de cereri de proiect mai bine pregătite, iar oraşele au un plus de câştig prin comunicarea şi interacţionarea directă cu autorităţile de finanţare care se ocupă de proiect. O etichetă „ Fast Track " (parcurs rapid) se acordă de către Comisia Europeană reţelelor URBACT care:

 • intenţionează să facă o contribuţie vitală pentru una dintre temele prioritare din iniţiativa Regiunile pentru schimbarea economică;
 • şi-au arătat interesul pentru a lucra îndeaproape cu autorităţile de management şi cu serviciile Comisiei, şi;
 • îndeplinesc o serie de criterii stabilite de Comisia Europeană.

3. Prioritate

Programul URBACT II pune accentul pe următoarele priorităţi pentru cooperare:

Prioritatea 1: Oraşe, motoare pentru creştere economică şi locuri de muncă [aproximativ 44% din totalul finanţării FEDR]

Următoarele principale subteme:

 • Promovarea spiritului antreprenorial;
 • Ameliorarea inovării şi economiei cunoaşterii;
 • Locuri de muncă şi capital uman (şansele de angajare, calificarea, accesul la piaţa forţei de muncă, sistemele de învăţământ şi de formare, crearea de locuri de muncă, în special pentru grupuri şi zone defavorizate).

Prioritatea 2: Oraşe atractive care asigură coeziunea [aproximativ 50% din totalul finanţării FEDR]

Sunt acoperite următoarele principale subteme:

 • Dezvoltarea integrată a zonelor defavorizate şi a zonelor cu risc de a deveni defavorizate – locuri cu terenuri dezafectate, zone intraurbane, zone de periferie defavorizate;
 • Integrarea socială: locuinţe, gestionarea imigrării, tinerii, sănătatea, asigurările, TIC, cultura;
 • Aspecte de mediu: deşeuri, o mai bună monitorizare a mediului, ameliorarea calităţii aerului; calitatea şi furnizarea apei; energiile regenerabile, politicile integrate de transport, transformarea într-o societate a reciclării;
 • Guvernanţă şi urbanistică: urbanistică, guvernarea pe mai multe niveluri, participarea cetăţenilor, guvernanţa teritorială (orizontală şi verticală).

Prioritatea 3: Asistenţă tehnică [6% din totalul finanţării FEDR]

Asistenţa tehnică este disponibilă pentru a asigura administrarea eficace şi eficientă a programului URBACT II. Această sarcină este încredinţată, în principal, secretariatului URBACT, de către autoritatea de management a programului.

Informaţii financiare şi tehnice

Programul operaţional 'URBACT II'

Tipul de intervenţie

Program de acţiune

Nr. CCI

2007CB163PO048

Number of decision

C (2007) 4454 final

Data pentru aprobarea finală

02/10/2007

Împărţirea veniturilor în funcţie de axa priorităţilor

Axa Priorităţilor Investiţia UE Contribuţia Publică Naţională Contribuţia Publică Totală
Oraşe, motoare pentru creştere economică şi locuri de muncă 23 462 849 5 420 144 28 882 993
Oraşe atractive care asigură coeziunea 26 657 170 6 454 108 33 111 278
Asistenţa tehnică 3 199 151 2 624 453 5 823 604
Total 53 319 170 14 498 705 67 817 875