Programe

Rezumatele programelor operaționale adoptate de Comisia Europeană la începutul unei perioade de programare pot fi găsite mai jos. Programele sunt elaborate de fiecare stat membru și/sau regiune și sunt finanțate din Fondul european de dezvoltare regională sau din Fondul de coeziune.
Filtre sectoriale adiționale sunt disponibile pentru:

Alte instrumente

 

Programe naţionale

Austria

Bulgaria

Belgia

Republica Cehă

Cipru

Danemarca

Estonia

Finlanda

Franţa

Germania

Grecia

Irlanda

Italia

Letonia

Lituania

Luxemburg

Ungaria

Malta

Ţările de Jos

Polonia

Portugalia

Croaţia

România

Slovenia

Slovacia

Spania

Suedia

Regatul Unit

Cooperare transfrontalieră, transnaţională şi interregională