RegioStars Awards 2018

Inne narzędzia

 

Zdrowie jest najważniejsze

Public Vote
Rank # 10

Celem projektu był rozwój współpracy między regionem Warmii i Mazur a obwodem kaliningradzkim ukierunkowanej na poprawę zdrowia obywateli oraz zapewnienie mieszkańcom obszarów wiejskich i małych miast lepszego dostępu do usług medycznych, których liczba i dostępność jest tam ograniczona. Celem projektu było też promowanie zdrowego żywienia i profilaktyki poprzez działania takie jak: kampania profilaktyczna, badania lekarskie mieszkańców, renowacja i zakup sprzętu dla miejscowych ośrodków medycznych oraz szkolnych gabinetów pielęgniarek.

The ranking shows the preliminary results, based on the votes received through the InfoRegio website and does not contain the additional social media votes of the last week. The final winner of the public choice award will be announced during the award ceremony at 19:00 9 October 2018!

Official title: Health prophylactic of inhabitants in ozyorsk and ketrzyn community
Region: Warmia and mazury region, kaliningrad region
Member State: Poland, Russia
EU funds amount: EUR 159 884.63
Timespan: 12/2012 – 06/2015
Organisation: Gmina Kętrzyn (Ketrzyn Community)
Category: Creating better access to public services
Website: www.gminaketrzyn.pl
More information

Project fiche