RegioStars Awards 2019

Good support

Wyobraź sobie Ubera oferującego...sąsiedzkie usługi opiekuńcze. To wartość dodana naszego projektu "Dobre wsparcie". Jest to innowacyjny i partnerski projekt mający na celu zwiększenie dostępności usług społecznych. Z systemu lokalnych usług społecznych można korzystać na komputerze poprzez aplikację internetową, która jest także zintegrowana z aplikacją mobilną, wykorzystującą możliwości techniczne nowoczesnych smartfonów. System jest systemem autonomicznym, który łączy lokalnych użytkowników (gminy, ośrodki pomocy, opiekunów, poradnie, rodziny) bez konieczności korzystania z kosztownego telecentrum.

Dowiedz się więcej o tym projekcie


Kategoria 3 - zwalczanie nierówności i ubóstwa

Region(-y): Zachodniopomorskie
Kraj(-e): Poland
Fundusz: European Social Fund
Wkład UE: EUR 2 006 860
Czas trwania: 01/2018 - 12/2019
Program operacyjny : Zachodniomorskie Voivodeship - ERDF/ESF
Instytucja zarządzająca : Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
Organizacja: Science for Environment Foundation