Nagrody REGIO Stars

REGIOSTARS to nagrody przyznawane w Europie za najbardziej innowacyjne projekty regionalne.

Inne narzędzia

 

Aktualności

W Brukseli ogłoszono zwycięzców corocznego konkursu REGIOSTARS, wyróżniającego wybitne projekty w obszarze polityki spójności. A zwycięzcy to: 

W kategorii „wspieranie transformacji cyfrowej” (kategoria 1) nagroda trafiła do Energy Cells GR, projektu realizowanego w ramach współpracy transgranicznej pomiędzy Niemcami, Belgią, Francją i Luksemburgiem dotyczącego zrównoważonego zużycia energii oraz innowacyjnej produkcji energii odnawialnej w Wielkim Regionie.

CobBauge, projekt z Francji i Wielkiej Brytanii otrzymał nagrodę w kategorii „łączenie zielonej, niebieskiej i szarej infrastruktury” (kategoria 2) za stworzenie materiału budowlanego z wykorzystaniem ziemi i włókien.

Nagroda w kategorii „zwalczanie nierówności i ubóstwa” (kategoria 3) trafiła do Good Support, platformy internetowej z Polski, która umożliwia dostęp mieszkańcom województwa zachodniopomorskiego do lokalnych usług społecznych.

Climate Active Neighbourhoods (CAN), wspólny projekt Belgii, Francji, Niemiec, Holandii i Wielkiej Brytanii, otrzymał nagrodę w kategorii 4 „budowanie miast odpornych na zmianę klimatu”. Promuje on lokalne strategie zwiększania wydajności energetycznej dla gospodarstw domowych na ubogich obszarach miejskich.

W kategorii „modernizacja służby zdrowia” (kategoria 5) nagrodę otrzymało Orsi Academy, centrum szkoleń i wiedzy specjalistycznej z Belgii w dziedzinie nowych technik wykorzystywanych w małoinwazyjnych operacjach oraz chirurgii robotycznej.

Nagrodę publiczności otrzymał projekt CityWalk z programu Interreg Programme Danube, który pomaga miastom regionu Dunaju stać się bardziej przyjaznymi dla pieszych.

Nagrody REGIO Stars

Więcej wiadomości

Każdego roku Komisja Europejska nagradza projekty finansowane z unijnych funduszy, które wyróżniają się wysokim poziomem doskonałości i proponują nowe podejścia do rozwoju regionalnego. Zakwalifikowane projekty zajmują centralne miejsce w unijnych działaniach komunikacyjnych, aby dzięki temu mogły stać się inspiracją dla pozostałych regionów i kierowników projektów z całej Europy.

Kategorie tematyczne

Nagrody REGIOSTARS przyznawane są w pięciu kategoriach tematycznych: 1) inteligentny, 2) trwały, 3) sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy, 4) rozwój obszarów miejskich oraz 5) temat roku.

Tegoroczna edycja konkursu REGIOSTARS jest poświęcona pięciu obszarom uznawanym za kluczowe z punktu widzenia przyszłości unijnej polityki regionalnej:

 • Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy
 • Gospodarka o obiegu zamkniętym dla ekologicznej Europy
 • Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy
 • Zaangażowanie obywateli na rzecz europejskich miast opartych na zasadzie spójności
 • Wzmocnienie pozycji młodzieży na rzecz współpracy ponad granicami – 30 lat INTERREG

Zgłoszone projekty zostaną ocenione przez jury złożone z czołowych przedstawicieli środowisk akademickich, których zadaniem będzie ogłoszenie zwycięzców.

Dodatkowo każdy obywatel będzie mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt za pośrednictwem internetu. Wyłoniony tą drogą zwycięzca otrzyma nagrodę publiczności.

Więcej szczegółów na temat kategorii konkursowych można znaleźć w  Poradniku dla uczestników PDF en. Clarification endorsement letter PDF en

Jak zgłosić projekt?

W Poradniku dla uczestników znajdują się wszystkie niezbędne informacje i wskazówki, dzięki którym właśnie Twój projekt może zwyciężyć. Poradnik zawiera nie tylko szczegółowy opis tegorocznych kategorii konkursowych oraz kryteriów kwalifikowalności i przyznawania nagród, ale również praktyczny przewodnik, który pomoże każdemu uczestnikowi przejść przez wszystkie etapy konkursu.

Nabór zgłoszeń za pośrednictwem platformy internetowej rozpocznie się 2 Marsz i potrwa do 9 maja 2020 r.

W październiku 2020 r. w Brukseli odbędzie się uroczysta ceremonia REGIOSTARS, podczas której zostaną wręczone nagrody w pięciu kategoriach tematycznych oraz nagroda publiczności.

Do konkursu REGIOSTARS 2020 zgłoszono 206 projektów!

Zachęcamy do udziału w głosowaniu na najlepszy projekt: https://regiostarsawards.eu

Jury wybierze do pięciu projektów, które wejdą do finału w każdej z kategorii. Wyniki ogłosimy 9 lipca. Głosy oddane na finalistów po tej dacie będą nadal liczone, aby wyłonić laureata nagrody publiczności.

Niezależne jury wybrało 25 finalistów, 5 na każdą kategorię nagrody RegioStars Award 2020.

Od dzisiaj do 15 września nagroda publiczności jest otwarta na platformie konkursu: https://regiostarsawards.eu.
Poniżej znajduje się lista 25 finalistów, z których 5 dla każdej kategorii (kompletne karty projektów zostaną opublikowane w najbliższych tygodniach na stronie Inforegio):

Transformacja przemysłowa na rzecz inteligentnej Europy

 • Smart Solar Charging Region Utrecht
 • HyTrEc2- Hydrogen Transport Economy for the North Sea Region 2
 • House of Digitalization
 • METAL 3D INNOVATIONS (Me3DI)
 • ESA BIC Portugal- Promoting the space economy and the European Space Agency incubation program in Centro Region

Gospodarka o obiegu zamkniętym dla ekologicznej Europy

 • Take the Cool Food challenge
 • SeRaMCo- Secondary Raw Materials for Concrete Precast Products
 • Fibrenamics Green
 • EcoDesign Circle
 • Blue Circular Economy

Umiejętności i edukacja na rzecz cyfrowej Europy

 • E-SCHOOLS, PILOT PROJECT
 • Museums over the borders
 • CYNIC- Cyber security in Innovation and Business Communication
 • Digital Academies for Inclusive Learning
 • Digital platform for remote training

Zaangażowanie obywateli na rzecz europejskich miast opartych na zasadzie spójności

 • A Jewel in a Poor Neighbourhood
 • Buergerbahnhof-Plagwitz
 • High Five! jugendrechte im quartier
 • SHICC- Sustainable Housing for Inclusive and Cohesive Cities
 • VilaWATT- INNOVATIVE LOCAL PUBLICPRIVATE-CITIZEN PARTNERSHIP FOR ENERGY GOVERNANCE

Wzmocnienie pozycji młodzieży na rzecz współpracy ponad granicami – 30 lat INTERREG

 • ENERGY@SCHOOL
 • Time is now for change
 • IEER Interreg Europe
 • DEM KLIMA AUF DER SPUR
 • XBIT- CROSS-BORDER IT NETWORK FOR COMPETITIVENESS, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP

Materiały archiwalne