Projekty

Inne narzędzia

 

Środki pochodzące z programów unijnej polityki regionalnej były przeznaczane na setki tysięcy projektów realizowanych w Unii Europejskiej przez wiele lat. Skorzystaj z naszej bazy danych i zapoznaj się z przykładami różnorodnych projektów, które otrzymały wsparcie.

Austria

Belgia

Bułgaria

Republika Czeska

Dania

Estonia

Finlandia

Niemcy

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Niderlandy

Polska

Portugalia

Rumunia

Słowacja

Słowenia

Hiszpania

Szwecja

Zjednoczone