Projekty

Inne narzędzia

 

Środki pochodzące z programów unijnej polityki regionalnej były przeznaczane na setki tysięcy projektów realizowanych w Unii Europejskiej przez wiele lat. Skorzystaj z naszej bazy danych i zapoznaj się z przykładami różnorodnych projektów, które otrzymały wsparcie.

Austria

Belgium

Croatia

Czechia

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Norway

Poland

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United-Kingdom