Projekty

Inne narzędzia

 

Środki pochodzące z programów unijnej polityki regionalnej były przeznaczane na setki tysięcy projektów realizowanych w Unii Europejskiej przez wiele lat. Skorzystaj z naszej bazy danych i zapoznaj się z przykładami różnorodnych projektów, które otrzymały wsparcie.

Austria

Belgium

Croatia

Czechia

Denmark

Estonia

Finland

France

Germany

Greece

Hungary

Ireland

Italy

Latvia

Lithuania

Malta

Norway

Poland

Portugal

Romania

Slovakia

Slovenia

Spain

Sweden

United-Kingdom