Koniec z dyskryminacją wiekową

Syddanmark, Dania; Pohja-Eesti, Estonia; Kauno apskritis, Šiaulių apskritis, Litwa; Rīga, Łotwa; Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, Niemcy; Pomorskie, Zachodniopomorskie, Polska; Ovre Norrland, Västsverige, Szwecja; East Anglia, Wielka Brytania

Wiek i doświadczenie starszych osób to czynniki często działające na ich niekorzyść, jeśli chodzi o znalezienie zatrudnienia. Projekt Europejskiej Współpracy Terytorialnej w regionie Morza Bałtyckiego ma na celu przeciwdziałanie tego rodzaju uprzedzeniom i dyskryminującym praktykom stosowanym przez niektórych pracodawców podczas rekrutacji.

Inne narzędzia

 
Projekt „Best Agers” skupia się na pomocy starszym osobom w uzyskaniu zatrudnienia i utrzymaniu aktywności zawodowej do późnego wieku Projekt „Best Agers” skupia się na pomocy starszym osobom w uzyskaniu zatrudnienia i utrzymaniu aktywności zawodowej do późnego wieku

W obliczu malejących wskaźników urodzeń i starzejących się społeczeństw w krajach Europy północnej projekt „Best Agers” ma na celu zwrócenie uwagi na pozytywne skutki zmian demograficznych, zarówno dla pracodawców, jak i pracowników.

Poprawa zdrowia ludności oznacza, że w porównaniu z poprzednimi generacjami więcej osób jest aktywnych do późnego wieku i są one w stanie pracować dłużej: jako pracownicy, trenerzy, mentorzy i przedsiębiorcy.

Rozpoczęty w 2010 r. projekt ma na celu podkreślenie potencjału grupy wiekowej 55+ oraz zakwestionowanie rozpowszechnionego założenia, że starzenie się to proces obciążający społeczeństwo, m.in. przez zwiększanie wydatków na opiekę zdrowotną.

Cele te uda się osiągnąć dzięki utworzeniu i opublikowaniu analiz potencjalnego poziomu aktywności zawodowej pracowników w późniejszym wieku i realizacji inicjatyw pilotażowych optymalnie wykorzystujących potencjał starszych obywateli.

Zmiana nastawienia do starszych pracowników

Kierownik projektu, Hartwig Wagemester, uważa, że podczas gdy większe firmy często mają systemy, których celem jest rekrutacja starszych pracowników, małe i średnie przedsiębiorstwa nie korzystają z takich rozwiązań. Problem ten jest szczególnie dotkliwy dla osób o niskich kwalifikacjach poszukujących pracy. „Znaleźliśmy firmy, które z nami współpracują i wprowadzają w życie nasze zasady”, powiedział. „Przedsiębiorstwa te są przykładem do naśladowania przez inne firmy”.

Zakłada się, że wraz z zakończeniem projektu około 70 małych i średnich przedsiębiorstw, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych będzie zatrudniało osoby „w najlepszym wieku” w roli trenerów, mentorów i konsultantów. Ponadto przewiduje się utworzenie 140 zespołów złożonych z opiekunów merytorycznych i ich podopiecznych oraz 60 planów biznesowych autorstwa osób z różnych grup wiekowych.

Przykładem działania w ramach projektu jest utworzenie łotewskiej strony internetowej, której celem jest skomunikowanie bezrobotnych starszych pracowników z Rygi z pracodawcami z obszarów wiejskich. W Danii z kolei mentorzy oferują wsparcie osobom, które mają trudności z wejściem na rynek pracy.

W projekcie Europejskiej Współpracy Terytorialnej, finansowanym w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013 INTERREG IV B, bierze udział 19 oficjalnych organizacji partnerskich w Danii, Estonii, na Litwie, Łotwie, w Niemczech, Polsce, Szwecji i Wielkiej Brytanii oraz jeden nieoficjalny partner z Rosji. Ponadto w projekt zaangażowanych jest 20 stowarzyszonych organizacji z całego regionu Morza Bałtyckiego.


Łączna wysokość budżetu i środki finansowania z UE


Łączny budżet projektu „Best Agers” wynosi 4 423 071 EUR, z czego 3 441 738 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego INTERREG IV B w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

01/03/2013