Współpraca w Europie Środkowej na rzecz wspólnego podejmowania wyzwań związanych ze starzeniem się społeczeństwa

Zmiany demograficzne w strukturze pracujących stanowią poważne wyzwanie, ponieważ osoby powyżej 60. roku życia zaczynają zyskiwać przewagę liczebną nad młodymi pracownikami. Projekt „CE-Ageing Platform” dostarcza strategii współpracy w celu maksymalnego wyeliminowania negatywnego wpływu tych zmian w Europie Środkowej.

Inne narzędzia

 
CE-Ageing Platform CE-Ageing Platform

" Projekt potwierdził, że znalezienie rozwiązań i odpowiedzi na wyzwania związane ze starzeniem się społeczeństwa wymaga efektywnej i zrównoważonej współpracy między rządami, partnerami społecznymi i organizacjami zarówno na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym. "

Mirna Prebanda z Izby Pracy Górnej Austrii

Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy między zainteresowanymi stronami i partnerami na rzecz wspomagania wzrostu gospodarczego, rozwoju regionalnego i spójności społecznej. „[Projekt] opiera się na przekonaniu, że wyzwania związane z szeroko pojętym starzeniem się można pokonać jedynie poprzez współpracę” — mówi Mirna Prebanda z Izby Pracy Górnej Austrii.

Możliwości kształtowania warunków ramowych

W ramach projektu ustanowiono platformę poprawiającą warunki ramowe poprzez dostosowanie polityki, procesów nadzoru i mechanizmów do zmian demograficznych w zakresie rozwoju regionalnego i miejskiego, a także w dziedzinie zdrowia, edukacji, rynku pracy oraz polityki imigracyjnej i społecznej.

Projekt CE-Ageing Platform umożliwia 13 partnerom z ośmiu krajów czerpanie z wcześniejszych doświadczeń i wyników, jak również udział w działaniach realizowanych w ramach projektu.

Strategie działania

Wśród kluczowych inicjatyw na wymienienie zasługuje wspólna międzynarodowa Strategia CE-Ageing Platform Strategy, która ustanawia zestaw wytycznych dla krajów i regionów Europy Środkowej w zakresie reagowania na zmiany demograficzne, warsztatów tematycznych, strategii regionalnych wobec starzenia się społeczeństwa, regionalnych koncepcji szkoleń, międzypokoleniowych strategii rozwoju kadr, projektów dotyczących równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, a także programów związanych z wiekiem i zarządzaniem różnorodnością.

Zorganizowano wspólne „Forum na temat starzenia się społeczeństwa w Europie Środkowej” z corocznymi konferencjami, które miały miejsce na Słowacji, w Słowenii oraz we Włoszech. W ramach projektu utworzono również internetową bazę danych „CE-Platform on Ageing” zawierającą informacje o stosowanych rozwiązaniach w zakresie aktywnego starzenia się, regionalnych programach pilotażowych oraz informacje ogólne o strategiach, planach i rozwiązaniach rządowych dotyczących starzenia się społeczeństw w krajach Europy Środkowej.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „CE-Ageing Platform” wynosi 2 172 985 EUR, z czego 1 721 611 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

22/05/2015