Łączenie programów subsydiów publicznych z realizacją umów o wydajności energetycznej

Projekt CombinES pozwala zmniejszyć zużycie energii przez definiowanie i łączenie działań realizowanych w ramach programów subsydiów publicznych z umowami o poprawę efektywności energetycznej (Energy Performance Contracting — EPC).

Inne narzędzia

 
Modernizacja ratusza w mieście Kočevje znacząco poprawiła wydajność energetyczną budynku Modernizacja ratusza w mieście Kočevje znacząco poprawiła wydajność energetyczną budynku

" CombinES oferuje cenne wsparcie merytoryczne oraz umożliwia pokonanie bariery finansowej między możliwościami technicznymi a praktyczną realizacją energooszczędnych rozwiązań w sektorze publicznym, co czasami nie jest wcale prostym zadaniem. "

Dr Vladimir Prebilič, burmistrz miasta Kočevje w Słowenii

Chociaż dysponujemy odpowiednią technologią i chcemy zwiększać wydajność energetyczną, to wprowadzenie większości usprawnień wymaga środków finansowych. Metodą ich uzyskania w regionach mogą być instrumenty takie jak umowy o poprawę efektywności energetycznej, w ramach których wykonawcy oferują finansową gwarancję oszczędności energetycznej. Projekt CombinES zachęca do współpracy transnarodowej i zmian prawa, by ułatwić realizowanie tego typu inwestycji w wydajność energetyczną.

Partnerzy działający w ramach programu CombinES jako pierwsi pokazali, jak łączyć umowy o poprawę efektywności energetycznej. Jedną ze skutecznych metod finansowania projektów tego typu w budynkach publicznych są umowy o poprawę efektywności energetycznej, w ramach których wykonawca daje gwarancję, że ograniczenie poboru mocy w wyniku zastosowania rozwiązań energooszczędnych lub modernizacji pokryje koszty prac. Jeśli nie uda się osiągnąć oczekiwanych oszczędności energii, wykonawca prac musi zapłacić karę władzom lokalnym, które zleciły prace.

W Europie Środkowej subsydia publiczne nie są jeszcze elementem takiego systemu prywatnego współfinansowania. „Umowy EPC pomagają wdrażać rozwiązania energooszczędne z krótko- lub średnioterminowym okresem zwrotu, można więc łączyć je z subsydiowanymi środkami termoizolacyjnymi” — wyjaśnia Jana Szomolányiová z firmy SEVEn. „W ten sposób środki publiczne służą tylko do wspierania rozwiązań, których nie dałoby się zrealizować na zwykłych zasadach rynkowych”.

Rekomendacje wysokiego poziomu

W ramach projektu przeprowadzono ocenę wstępną istniejących zasad udzielania pomocy publicznej w poszczególnych krajach, a także szanse na oszczędności w przyszłości. Na tej podstawie powstało kilka zaleceń dla ustawodawców i uczestników rynku, np. reguły i kryteria do programów oferujących subsydia na budowę systemu izolacji cieplnej.

Proponowany jest m.in. model „CombinES Comprehensive Renovation” (Remonty Generalne CombinES). Określa on specjalny rodzaj remontów generalnych, w których montaż izolacji cieplnej jest subsydiowany, a część technologiczną prac realizuje się we współpracy z przedsiębiorstwem usług energetycznych (ESCO) w ramach modelu umów o poprawę efektywności energetycznej (EPC). Główną zaletą takiego podejścia jest możliwość wzajemnej optymalizacji obu źródeł finansowania w ramach jednego projektu remontowego. To daje optymalne wyniki, zapewniając maksymalne oszczędności energii w ramach określonego budżetu. Takich wyników nie da się osiągnąć ani przez renowację częściową, ani przez wykorzystanie dwóch źródeł finansowania bez koordynacji. „Program subsydiów powinien też zobowiązywać beneficjenta do zarządzanie energią po implementacji izolacji cieplnej” — mówi Jana Szomolányiová.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „CombinES” wynosi 705 100 EUR, z czego 578 785 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

16/12/2014