Rozwój biznesu przez informatyzację

Inwestycje i współpraca na rzecz poprawy infrastruktury IT w przemyśle drobnym w Europie Środkowej pomagają w rozwoju MŚP w regionie.

Inne narzędzia

 
Firmy widzą konieczność wdrożenia usług IT dostosowanych do potrzeb biznesu i zarządzania nimi. Firmy widzą konieczność wdrożenia usług IT dostosowanych do potrzeb biznesu i zarządzania nimi.

" Wejście na ścieżkę innowacji było dużym wyzwaniem… Teraz sam doradzam menedżerom w sprawach potencjalnych nowych produktów i strategii sprzedaży. Mogę z pełną odpowiedzialnością polecić szkolenia INNOTRAIN IT każdemu. "

Günter Strolz, dyrektor ds. IT w SWARCO TRAFFIC SYSTEMS GmbH, Niemcy

Technologia informatyczna (IT) w przemyśle drobnym może być trudnym wyzwaniem, ale w XXI w. jest to nieodzowny element konkurencyjności. Projekt „INNOTRAIN IT” — Innovation Training IT Central Europe — pomaga firmom zwiększać możliwości informatyczne przez szkolenia i zapewnienie zasobów, tworząc dobre warunki do rozwoju innowacyjności.

W ramach tego projektu wspólnie szkolą się tysiące pracowników i niemal tuzin przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą.

Nauka przez szkolenia

Ograniczenie kosztów IT stanowi poważny problem dla każdej małej firmy. INNOTRAIN IT pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) ograniczać koszty technologii informatycznej o 20 % przez bezpośrednie szkolenia, dzięki czemu mogą przeznaczać więcej zasobów na rozwój zdolności innowacyjnych. Na szkoleniach pracownicy analizują konkretne przykłady wykorzystania najnowszych procesów IT.

Ponadto międzynarodowy charakter tych projektów pozwala szefom firm lepiej zrozumieć rozwiązania stosowane w całej Unii Europejskiej.

Rozwój modelu IT na potrzeby biznesu

Wskazanie skutecznego rozwiązania IT często zależy od odpowiednich narzędzi. W ramach programu INNOTRAIN IT wykorzystuje się wskazówki opracowane na Westfalskim Uniwersytecie Wilhelma w Münsterze i wskazuje się firmom odpowiednie metody tworzenia komputerowego środowiska pracy dla pracowników.

Właściwe wykorzystanie tych wskazówek pomaga MŚP w tworzeniu lepszego środowiska informatycznego, poprawiając ich innowacyjność i konkurencyjność. Dzięki szkoleniom INNOTRAIN IT liczne MŚP z Europy Środkowej rozwinęły swoją innowacyjność.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „INNOTRAIN IT sieć zarządzania i innowacji usług” wyniosła 1 950 610 EUR, z czego 1 537 356 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

16/12/2014