Gwiazdy nad Karpatami

Partnerzy na pograniczu polsko-słowackim promują kulturę i turystykę, wykorzystując do tego zalety środowiska naturalnego — w szczególności nocne niebo, które w tym regionie jest wolne od sztucznych źródeł światła. Istniejąca infrastruktura została dostosowana do potrzeb ekoturystyki, zorganizowano promocję regionu, a także zajęcia edukacyjne z astronomii.

Inne narzędzia

 
Sprzęt ufundowany przez UE pozwala młodzieży odkrywać niebo nad Karpatami © Projekt Karpackie niebo Sprzęt ufundowany przez UE pozwala młodzieży odkrywać niebo nad Karpatami © Projekt Karpackie niebo

" Projekt pokazuje, że peryferyjne regiony są w stanie znaleźć własną ścieżkę rozwoju, Wystarczy tylko wiedzieć, co ma się do zaoferowania. W naszym przypadku jest to nienaruszona natura, a także bogactwo kulturalno-historyczne i tradycje kulinarne. Efekty projektu przynoszą korzyści partnerom, lokalnym społecznościom, obszarom granicznym i obu krajom. Obserwatoria w Humennem, Roztoky i na Lubomirze organizują coroczne warsztaty astronomiczne dla młodzieży, przyczyniając się do rozwoju astroturystyki w tym regionie. "

Igor Kudzej, dyrektor Obserwatorium Astronomicznego w Humennem

Obok obserwatorium w Kolonicy na Słowacji zbudowano planetarium i zakupiono sześć zestawów do dziennej i nocnej obserwacji nieba. Zdjęcia Księżyca zrobione przez uczniów za pomocą nowego sprzętu były tak dobrej jakości, że NASA opublikowała je na swojej stronie internetowej, a uczniów zaprosiła do udziału w międzynarodowym projekcie astronomicznym.

Warsztaty astronomiczne i pokazy nocnego nieba przyciągnęły zainteresowanych z całej Polski i Słowacji, a także z Czech i Ukrainy. Oprócz szerokiej promocji astroturystyki, w ramach projektu powstał też pierwszy na Słowacji Park Ciemnego Nieba.

Duży wzrost liczby odwiedzających

Projekt zaowocował publikacją ponad 100 artykułów, kilku nawet na Słowenii, a witrynę odwiedziło kilka tysięcy osób. Roczna liczba odwiedzających obserwatoria w ramach partnerstwa wzrosła z 6000–8000 przed uruchomieniem projektu do ponad 20 000 obecnie.

Informacje o ochronie czystości nocnego nieba zostały rozesłane do lokalnych władz i w kilku miejscach doszło do wymiany oświetlenia ulicznego na bardziej ekologiczne. Podkarpacie włączyło rozwój astroturystyki w Bieszczadach w ogólną strategię rozwoju tego regionu. Inne publikacje w ramach projektu to m.in. minisłownik astronomiczny, podręcznik obserwowania nieba oraz materiały o rozwoju astroturystyki.

Dzięki połączonym działaniom na rzecz utrzymania czystości nocnego nieba i budowie odpowiedniej infrastruktury astroturystyka może istotnie przyczynić się do rozwoju gospodarki w regionie. Kilka biur podróży włączyło już do swojej oferty propozycje astroturystyczne. Dalsza współpraca między partnerami po ukończeniu projektu doprowadziła do ustanowienia Parku Gwiezdnego Nieba „Bieszczady”. Oprócz tego zorganizowano warsztaty, konferencje i podjęto współpracę przy nowych projektach.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Karpackie niebo” to 1 240 769 EUR, z czego 986 516 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego „Polska – Słowacja” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

03/11/2015