Nowy kluczowy odcinek obwodnicy warszawskiej

Program zamknięcia obwodnicy ekspresowej wokół Warszawy jest bliski ukończenia dzięki budowie nowego sześciopasmowego odcinka drogi. 10 km trasy wchodzi w skład drogi ekspresowej S8, stanowiącej kluczową część transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) łączącej Wrocław z granicą polsko-litewską.

Inne narzędzia

 

Nowa droga będzie przebiegać od węzła „Konotopa” do węzła „Powązkowska”, stanowiąc część przyszłej warszawskiej ekspresowej obwodnicy północnej. Zgodnie z oczekiwaniami nowa inwestycja przyczyni się do zmniejszenia korków i poprawy bezpieczeństwa drogowego w stolicy.

Nowa wydajna infrastruktura

Częściowo sfinansowany z funduszy unijnych odcinek drogi S8 pomiędzy węzłem „Konotopa” a węzłem „Powązkowska” będzie mieć długość niemal 10,4 km, a przebiegać będzie przez tereny gmin Stare Babice i Ożarów Mazowiecki oraz w granicach administracyjnych Regionu Stołecznego Warszawy. Realizacja projektu ma w założeniu poprawić płynność i bezpieczeństwo ruchu drogowego oraz wydajność i jakość korytarza drogowego TEN-T z myślą o ruchu krajowym i tranzytowym.

Nowa droga – podobnie jak przebudowywany obecnie odcinek S8 „Powązkowska-Marki” – będzie łączyć się z autostradą A2 na zachód od Warszawy. W ten sposób utworzona zostanie obwodnica miasta dla ruchu tranzytowego odbywającego się na osi z północnego zachodu na wschód i vice versa.

Prace będą prowadzone na dwóch odcinkach. Pierwsza część obejmuje budowę drogi sześciopasmowej o długości ok. 6,3 km i dwóch węzłów oraz wzniesienie dodatkowych elementów infrastruktury drogowej, jak oświetlenie, systemy odwadniające, oznakowanie i urządzenia ochrony środowiska. Drugi odcinek obejmuje budowę około czterech kilometrów sześciopasmowej drogi i jednego węzła, pięciu dróg dojazdowych oraz powiązanej infrastruktury drogowej.

Poprawa wydajności drogi

Po zakończeniu robót nowa nieodpłatna droga publiczna obejmować będzie całkowitą liczbę 25 obiektów inżynierskich. Wśród nich, między innymi, 20 wiaduktów wzniesionych ponad drogą ekspresową S8 i wzdłuż niej oraz położonych w pobliżu linii kolejowych, a oprócz tego estakady i przejścia podziemne umożliwiające pieszym i rowerzystom przekroczenie drogi ekspresowej.

Maksymalna prędkość dozwolona na nowej drodze wynosić będzie 80 km/h. Oczekuje się, że przyczyni się ona do zredukowania czasu podróży zarówno w przypadku kierowców miejscowych, jak i pojazdów tranzytowych, a także poprawi ogólny komfort podróży. Eksperci szacują, że czas zaoszczędzony na transporcie przyniesie roczne oszczędności rzędu  54,6 mln euro w przypadku pasażerów i 13,85 mln euro w przypadku spedycji.

Do dalszych korzyści należy zaliczyć zwiększoną wydajność sieci dróg stołecznych, zmniejszenie liczby wypadków drogowych i czystsze środowisko dzięki ograniczeniu poziomu emisji toksycznych spalin z samochodów. Dodatkowe ułatwienia drogowe z pewnością docenią też tysiące turystów, którzy zawitają do Polski w lecie 2012 r. na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej.

Data projektu

21/02/2011