Most przez Wisłę i nowe odcinki drogi usprawnią regionalne połączenia i przyspieszą rozwój gospodarczy

Duży projekt inwestycyjny pozwoli usprawnić połączenia pomiędzy województwami świętokrzyskim i podkarpackim w Polsce, a także zwiększyć dostępność, mobilność i wzrost gospodarczy wzdłuż Wisły.

Inne narzędzia

 

Budowana droga wojewódzka nr 764 ma zostać połączona przez most na Wiśle z trasą biegnącą przez województwa podkarpackie i świętokrzyskie. Drogę podzielono na dwa odcinki: Połaniec – Gawłuszowice i Gawłuszowice – Tuszów Narodowy. Łącznie planuje się zbudowanie 14,17 km nowej drogi regionalnej oraz przebudowę odcinka o długości 0,67 km. Oprócz budowy mostu i drogi 764 projekt obejmuje także modernizację lub budowę zatok autobusowych, budowę dróg dojazdowych i przepustów, a także czterech innych mostów oraz instalacji związanych z ochroną środowiska. Z chwilą zakończenia prac droga i most zostaną włączone do sieci publicznej i będą bezpłatne.

Dostępność terenów

Nowa droga zwiększy dostępność tych terenów, a tym samym atrakcyjność gospodarczą i inwestycyjną obu regionów. W kategoriach oszczędności rocznych szacuje się, że w roku 2015 (pierwszym pełnym roku eksploatacji infrastruktury zbudowanej w ramach tego projektu inwestycyjnego), uda się zaoszczędzić 534  493 EUR na kosztach transportu pasażerskiego oraz 5  597  003 EUR na kosztach transportu towarowego.

Projekt zapewni lepszą jakość połączeń Polski Wschodniej z krajową i europejską siecią transportową. Ponadto podczas realizacji projektu powstanie prawdopodobnie 27 miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Likwidacja barier rozwojowych — most na Wiśle z przebudową drogi wojewódzkiej nr 764 oraz połączeniem z drogą wojewódzką nr 875” wynosi 78 119 906 EUR, z czego 65 122 047 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach osi priorytetowej „Infrastruktura transportu” programu „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

27/11/2014