Zwiększenie przepustowości Lotniska Chopina w Warszawie

Projekt modernizacji i rozbudowy infrastruktury Lotniska Chopina w Warszawie przyniesie korzyści zarówno pasażerom, jak i przewoźnikom. Po zakończeniu prac lotnisko będzie w stanie obsłużyć więcej pasażerów i samolotów w godzinach szczytu.

Inne narzędzia

 

Lotnisko Chopina jest elementem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), która ma usprawniać ruch pasażerski i towarowy między państwami członkowskimi UE.

Prace w ramach tego projektu obejmują przebudowę hali T1 terminala pasażerskiego A oraz zakup różnego rodzaju wyposażenia terminalu. Wyremontowany i zmodernizowany zostanie również pas startowy oraz drogi kołowania i stanowiska postojowe samolotów. Powstanie również terminal kolejowy dystrybucji paliwa z długim rurociągiem paliwowym.

Po remoncie Terminal A będzie w stanie obsłużyć 1800 pasażerów na godzinę, a obszar kołowania — 46 operacji na godzinę w czasie największego ruchu. Prace modernizacyjne dostosują infrastrukturę lotniska do aktualnych norm i standardów technicznych. Dzięki tej inwestycji poprawi się również bezpieczeństwo operacji lotniskowych.

W ramach projektu powstanie również 12 nowych miejsc pracy.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Port lotniczy w Warszawie — budowa, remont i modernizacja infrastruktury lotniska” wynosi 130 089 697 EUR, z czego 34 006 614 EUR pochodzi z unijnego Funduszu Spójności. Projekt jest realizowany w ramach priorytetu „Drogowa i lotnicza sieć TEN-T” programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

31/12/2014