Transformacja postsocjalistycznych miast w bardziej konkurencyjne i atrakcyjne przestrzenie miejskie

W ramach projektu „ReNewTown” doinwestowane zostały cztery pilotażowe projekty rewitalizacji obszarów miejskich, mające na celu poprawę wyników gospodarczych w skali ponadregionalnej, promocję spójności społecznej i działalności społecznej, a także wsparcie modernizacji krajobrazu miejskiego. Dzięki tej inicjatywie, w miastach Europy Środkowej i Wschodniej, na które negatywny wpływ wywarły socjalistyczne metody planowania, zastosowano społeczne i środowiskowe modele najlepszych praktyk.

Inne narzędzia

 
Zmiana krajobrazu Warszawy. Zmiana krajobrazu Warszawy.

" Zmiany, jakie się dokonały w miastach i dzielnicach zaangażowanych w projekt »ReNewTown« w ciągu ostatnich czterech lat, utwierdzają mnie w przekonaniu, że miasta te mogą być atrakcyjnymi miejscami do życia, pracy i odpoczynku. Co więcej, projekt ten zbliżył do siebie działaczy i badaczy — współdziałali oni przy zagadnieniach związanych z rewitalizacją miast i poprawą życia lokalnych społeczności”. "

Magdalena Wątorska-Dec, koordynatorka projektu „ReNewTown”

Partnerzy projektu „ReNewTown” przeprowadzili badanie wśród mieszkańców, ekspertów i przedsiębiorców z dziesięciu miast w pięciu krajach i podjęli próbę oceny, jakie czynniki przyczyniają się w dzielnicach miejskich do sukcesu, a jakie do porażki. Jednym z przykładów jest miejsce spotkań ArtZONA w Nowej Hucie, niedaleko Krakowa, gdzie organizowane są wydarzenia społeczne i kulturalne oraz prowadzone są różne inne działania. Zaniedbany plac zabaw między blokami w mieście Velenje został przebudowany w taki sposób, aby powstała inspirująca przestrzeń dla wszystkich pokoleń, w której lokalni wolontariusze poświęcają 1567 godzin wolnego czasu na wykonywanie większości prac fizycznych.

W dużym „bloku z wielkiej płyty" w Pradze powstał ośrodek dla małych i średnich przedsiębiorstw , którego zadaniem jest wspieranie lokalnej przedsiębiorczości na obszarach charakteryzujących się wysokim bezrobociem. Stary socjalistyczny budynek w mieście Hnúšťa na Słowacji został przekształcony w Muzeum Osobliwości Socjalistycznych. Instytucja ta w formie darów otrzymała ok. 600 artefaktów i stała się atrakcją turystyczną, pomagającą zachować wiedzę o okresie socjalizmu w dziejach tego miasta dla przyszłych pokoleń.

Modele dobrych praktyk

Oprócz wdrożonych doświadczeń i nauk płynących z tych pilotażowych inicjatyw, osiągnięciem projektu „ReNewTown” jest też utworzenie dostępnej online bazy danych dotyczących doświadczeń i wiedzy zdobytej podczas realizacji podobnych projektów w ciągu ostatnich 20 lat. W bazie danych zawarto ok. 148 modeli dobrych praktyk, jak również dane kontaktowe ekspertów. Baza ta jest publiczne dostępna.

Główne wnioski płynące z projektu, jak i rozwiązania pozwalające obszarom miejskim znajdującym się w trudnej sytuacji walczyć z ubóstwem i społecznymi dysproporcjami, zostały także ujęte w publikacjach dotyczących projektu. Znajdują się wśród nich: informator o modelach, instrukcja rewitalizacji miast oraz strategia dla postsocjalistycznych miast. Ponadto szacuje się, że w wyniku realizacji projektu „ReNewTown” utworzono pięć nowych miejsc pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „ReNewTown” wyniosła 1 474 181,60 EUR, z czego 1 237 122,36 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

10/12/2014