Modernizacja dworca kolejowego we Wrocławiu

Projekt obejmuje zarówno odtworzenie historycznego kompleksu dworcowego stacji Wrocław Główny, jak i infrastruktury kolejowej w celu poprawy ogólnego stanu dworca, a także jakości obsługi i bezpieczeństwa pasażerów.

Inne narzędzia

 

Oprócz przebudowy samego dworca zostanie wykonane także przedłużenie niektórych peronów w celu poprawy stanu infrastruktury technicznej i ogólnego poziomu usług. Bezpośrednie efekty modernizacji będą widoczne w postaci unowocześnionych miejsc obsługi podróżnych, zwiększonego bezpieczeństwa, lepszego dostępu do miasta Wrocławia i okolic, a także ułatwień dla osób niepełnosprawnych.

Centralna i ruchliwa stacja

Stolica Dolnego Śląska ma ponad 632 tysiące mieszkańców. W 2009 roku dworzec Wrocław Główny przyjął ponad 9,5 miliona pasażerów. Stacja mieści się w centrum miasta, na przecięciu szlaków kolejowych E59/CE59 oraz E30/CE30, które są częścią transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej.

Na projekt modernizacji składa się szereg prac remontowych, takich jak budowa nowego podziemnego parkingu na 217 miejsc, budowa placu przed Dworcem Głównym, renowacja budynku Dworca Głównego, przedłużenie peronów, renowacja wiat na peronach i przejść podziemnych oraz budowa nowego budynku obsługi podróżnych na tyłach dworca.

Korzyści dla Wrocławia i okolic

Operatorem przebudowanego dworca będzie spółka Polskie Koleje Państwowe (PKP S.A.), odpowiedzialna za utrzymanie wyników projektu, na przykład za finansowanie bieżących prac konserwacyjnych w nowym budynku dworca.

Projekt modernizacji przyniesie korzyści zarówno miastu, jak i okolicznym obszarom na wielu płaszczyznach. Zwiększy spójność systemu transportowego w regionie i w znaczący sposób ułatwi dostęp do miasta Wrocławia i okolicznych obszarów. Długoterminowym efektem tego przedsięwzięcia będzie zwiększona konkurencyjność Dolnego Śląska, integracja sieci transportowych Wrocławia oraz większa rola kolei w regionie.

Bezpośrednie i natychmiastowe efekty tego projektu będzie można zaobserwować w postaci nowocześniejszych miejsc obsługi podróżnych oraz łatwiejszego dostępu do dworca dla osób niepełnosprawnych, w tym także niedowidzących i niedosłyszących. Największe korzyści odczuje społeczność Wrocławia oraz okolicznych miejscowości i wsi, a także mieszkańcy innych miast Polski korzystający z dworca kolejowego.

Data projektu

15/09/2011