Firma Telepom wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne w celu poprawy opieki medycznej dla obszarów wiejskich w regionach przy granicy polsko-niemieckiej

Połączenie szpitali gminnych ze szpitalami wojewódzkimi i miejskimi za pomocą nowoczesnej technologii telekomunikacyjnej sprawiło, że wzrosła wydajność usług medycznych dla mieszkańców euroregionu POMORZA przy zachowaniu wysokiej jakości i miejsca świadczenia.

Inne narzędzia

 
Projekt „Telemedycyna w euroregionie POMORZA” tworzy sieć telekomunikacyjną dla polskich i niemieckich szpitali, co wpływa na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Projekt „Telemedycyna w euroregionie POMORZA” tworzy sieć telekomunikacyjną dla polskich i niemieckich szpitali, co wpływa na poprawę jakości świadczonych usług medycznych.

Telemedycyna niweluje odległości czasu i przestrzeni, łącząc lekarzy i pacjentów wirtualnie, za pomocą telekomunikacji. Dzięki niej pacjenci zamieszkujący obszary wiejskie mogą leczyć się blisko domu i jednocześnie mieć szansę na dokładną diagnozę i uzyskanie skuteczniejszych metod leczenia. W sytuacji zagrożenia życia, np. udaru czy zawału serca, szybka reakcja uzyskana drogą telekomunikacyjną może decydować o życiu lub śmierci pacjenta.

Przystosowanie do zmian demograficznych po obu stronach granicy

Dzięki projektowi firmy Telepom połączono 18 niemieckich i 15 polskich placówek medycznych, które do współpracy wykorzystują technologię wideokonferencyjną i transfery danych. Pozwala to szpitalom z terenów wiejskich oferować specjalistyczne usługi poprzez konsultacje ze szpitalami w większych miastach. W mniej zaludnionych regionach, które wymagają przystosowania do zmian demograficznych, usługi telemedyczne zapewniają mieszkańcom specjalistyczną pomoc bez uszczerbku na jakości spowodowanej dużymi odległościami.

Jedną z najbardziej innowacyjnych cech projektu telemedycznego realizowanego na POMORZU jest ich transgraniczność. Członkowie polsko-niemieckiego komitetu koordynacyjnego spotykają się co miesiąc, by omówić bieżące projekty i podzielić się doświadczeniami zdobytymi po obu stronach granicy. Formułowane przez nich zalecenia znoszenia barier administracyjnych stanowią istotny krok w kierunku ułatwień dla przyszłych projektów międzynarodowych.

Sukces realizowanego projektu dowodem jego znaczenia

Dzięki projektowi „Telestroke”, w ramach którego lokalne szpitale zostały połączone z nowoczesną jednostką neurologiczną w Greifswald, oraz „Tele-ENT” — sieci telekomunikacyjnej dla laryngologów, neurologia i laryngologia dołączyły niedawno do tych dziedzin medycyny, które korzystają z technologii informacyjno-komunikacyjnych. W gronie tym znajdują się już także patologia, kardiologia i radiologia.

„Dzięki wspólnym wysiłkom sieć telemedyczna połączyła placówki medyczne z Pomorza Przedniego, Północnej Brandenburgii i województwa zachodniopomorskiego, co znacząco wpłynęło na poprawę jakości usług medycznych oferowanych mieszkańcom tych regionów. Przykładem jest umożliwienie czterem patologom współpracy z 34 szpitalami z Pomorza Przedniego i przeprowadzania zabiegów operacyjnych, które byłyby niemożliwe do wykonania bez wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych”.

Prof. dr Norbert Hosten, przewodniczący Stowarzyszenia „Telemedycyna w euroregionie POMORZA” i dyrektor Instytutu Radiologii Diagnostycznej szpitala uniwersyteckiego w Grefswald

Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Telemedycyna w euroregionie POMORZA” wynosi 12 859 122 euro, z czego 10 930 253 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w okresie programowania 2007–2013. Projekt realizowany jest w ramach programu operacyjnego „Polska–Niemcy”.


Data projektu

19/05/2014